Käyttäjälähtöinen asuntosuunnittelu

Käyttäjälähtöinen asuntosuunnittelu tarkoittaa ratkaisujen tai palvelujen kehittämistä yhdessä tulevien palvelujen käyttäjien kanssa. Se perustuu yhdenvertaisuuteen ja osapuolten tasa-arvoiseen kumppanuuteen, jossa jokaisen tiedot, taidot ja näkemykset ovat yhtä tärkeitä. Puhutaan ns. yhteiskehittämisestä.

Kuva: Pekka Elomaa
Kuva: Pekka Elomaa

Yhteiskehittämisen idea

Yhteiskehittämisen tavoitteena on luoda uudenlaista kumppanuutta hyvinvointialueen, kunnan eri hallinnonalojen - sekä asuntoverkoston tulevien asukkaiden välille. Asumisen näkökulmasta pyrkimyksenä on kehittää asumisratkaisuja, jotka

  • ylittävät perinteiset hallintorajat
  • vastaavat tulevien asukkaiden yksilöllisiä tarpeita ja
  • ovat kustannustehokkaita.

Asumisen ja erilaisten asumisratkaisujen suunnitteluun, kehittämiseen ja toteutukseen osallistuvat esimerkiksi

  • tulevat asukkaat ja heidän läheisensä
  • hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelut
  • kunnan nuorisotoimi, opetustoimi ja kulttuuritoimi
  • kunnan kaavoitus ja asuntotoimi
  • vuokrataloyhtiöt
  • asumispalveluiden työntekijät
  • vapaaehtoisjärjestöt.

Käyttäjälähtöisen, yhteiskehittämiseen perustuvan asuntosuunnittelun mallia on kehitetty Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n ja Kehitysvammaliiton Arjen keskiössä -yhteistyöhankkeessa (katso Asumisen projektit-sivusto). Hankkeessa kehitettiin uudenlaisia tapoja suunnitella ja järjestää erityistä tukea tarvitsevien, erityisesti kehitysvammaisten, henkilöiden asumista ja elämää.