Asumisen yksilöllinen tuki

Palvelujen järjestämisen ja tuottamisen lähtökohtana tulee olla kunkin henkilön yksilölliset tarpeet. Kun kehitysvammainen ihminen on hyvinvointialueen sosiaalihuollon vammaispalvelujen asiakkaana, hänelle tehdään palvelutarpeen arviointi sekä asiakassuunnitelma. Palvelutarpeen arvioinnissa tunnistetaan yhdessä asiakkaan kanssa tilanteita ja toimintoja, joissa hän tarvitsee tukea.

  • Palvelutarpeen arvioinnissa ovat parhaita asiantuntijoita asiakas ja hänen läheisensä. Arviointi täytyy tehdä yhteistyössä heidän kanssaan.

Kehitysvammaisen henkilön pitää voida itse ilmaista, millaiset asiat ovat hänelle tärkeitä ja mitä hän elämältään toivoo. Käytännössä valintoja tehtäessä tarvitaan kehitysvammaisen henkilön, hänen omaistensa tai läheistensä, vammaispalvelujen ja palveluntuottajien yhteistyötä, jotta sopiva ratkaisu asunnosta ja siihen liittyvistä palveluista löydetään.

  • Sen sijaan, että yksilö sijoitettaisiin olemassa oleviin palveluihin, tulisi palvelut ja tukitoimet räätälöidä hänen tarpeiden mukaisesti.
  • Asumiseen liittyvien palvelujen tulee turvata kehitysvammaiselle henkilölle itsemääräämisoikeus sekä mahdollisuus yksilöllisyyteen ja osallisuuteen hänelle tärkeissä yhteisöissä.

Yksilöllinen tuki on joustavaa

Kehitysvammaisten ihmisten tuen tarve vaihtelee hyvin paljon. Osa ihmisistä tarvitsee tukea monissa eri elämän osa-alueissa kun jotkut ihmiset pärjäävät vähemmällä tuella. Tuki ei kuitenkaan ole itseisarvo, vaan keino osallistua ja olla osallinen yhteiskunnassa.

Tukea voi tarvita

  • konkreettisissa asioissa, kuten siivoamisessa ja ruoanlaitossa, hygieniassa
  • itseään koskevia päätöksiä ja valintoja tehdessään (päivärytmi, siisteys, sisustusvalinnat, ruoka)
  • ihmissuhteissa
  • digitaidoissa
  • normaalissa osallistumisessa.

Tarpeisiin vastaava tuki on tärkeää

Alla olevassa videossa kerrotaan kuinka tarpeisiin vastaavan tuen avulla kehitysvammainen lapsi voi asua kotona perheensä parissa.

Kehitysvammainen henkilö tarvitsee tietoa erilaisista vaihtoehdoista ja tukea tehdessään omia valintojaan

Useimmat kehitysvammaiset ihmiset pystyvät tekemään valintoja, kun saavat riittävästi tietoa ja tukea päätöksenteon pohjaksi. Itsemääräämisoikeuden toteutuminen käytännön tasolla edellyttää tukena olevilta ihmisiltä (esim. lähi-ihmiset, henkilökunta, työkaverit) sitä, että kehitysvammaisen henkilön omia valintoja kunnioitetaan. Asumispalvelujen työntekijöiden sekä sosiaalityön tehtävänä on tukea kehitysvammaista henkilöä niin, että etsitään keinoja toteuttaa niitä asioita, joita henkilö itse ilmaisee haluavansa tehdä jokapäiväisessä elämässään.

Myös ihmissuhteiden tukeminen on olennainen osa yksilöllistä tukea. Ihmissuhteiden tukeminen tarkoittaa käytännössä esimerkiksi avustamista ystävien luo pääsemisessä tai ystävien etsimisessä.

Tue läheistäsi ihmissuhteissa:

Lisätietoa