Kysymyksiä työhönvalmentajasta

Kysymys: Millaista tukea työhönvalmentaja voi antaa?

Suurin osa kehitysvammaisista työllistyy työhönvalmentajan tuella. Työhönvalmentaja toimii linkkinä työnantajan ja työntekijän välillä. Hän auttaa työnantajaa löytämään työhön sopivan työntekijän ja työntekijää löytämään sopivan työn.

Työhönvalmentaja tukee työnantajaa esimerkiksi

  • sopivan työntekijän etsimisessä
  • työsopimusneuvotteluissa
  • työtehtävien määrittelyssä
  • työntekijän perehdyttämisessä
  • työtehtävien tekemisessä
  • palkkatuen ja työolosuhteiden järjestelytuen hakemisessa.

Työhönvalmentaja tukee työntekijää

  • työpaikkaan ja työyhteisöön tutustumisessa
  • työtehtävien oppimisessa
  • työssä kehittymisessä.

Työhönvalmennuksen määrä ja laatu räätälöidään työntekijän, työnantajan ja työyhteisön tarpeiden mukaan. Tarvittaessa tuki voi olla pysyvää.

Työhönvalmentajan tuki on työntekijälle ja työnantajalle maksutonta. Sitä tarjoavat eri tahot paikkakunnasta riippuen. Yleensä työhönvalmennusta järjestävät hyvinvointialueiden vammaispalvelut, mutta myös TE-palvelut ja Kela.

Lisätietoa työhönvalmennuksesta.

Kysymys: Mitä voin tehdä jos paikkakunnallani ei ole työhönvalmentajaa?

Kaikilla paikkakunnilla ei valitettavasti ole työhönvalmentajia.

Työhönvalmennusta tarjoavat eri tahot paikkakunnasta riippuen. Yleensä työhönvalmennusta järjestävät hyvinvointialueiden vammaispalvelut. Jos paikkakunnallasi ei ole työhönvalmentajaa, voit pyytää vammaispalveluiden kautta itsellesi muun tukihenkilön, joka voi auttaa sinua työn haussa. Joskus tukena voi olla esimerkiksi työ- ja päivätoimintakeskuksen tai asumisyksikön henkilökuntaan kuuluva henkilö.

Voit myös ottaa yhteyttä TE-toimistoon ja ilmoittautua siellä työnhakijaksi. TE-toimistosta voit myös saada apua ja tukea työn hakemiseen. TYP eli työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu voi myös olla taho, josta henkilöt, joilla on erityistarpeita, voivat saada tukea työnhakuun. Jos alueellasi on käynnissä työllistymisprojekteja, voit myös niiden kautta saada tukea työllistymiseesi.

Joskus tuen saamiseksi tarvitaan paljonkin omaa ja läheisten ihmisten aktiivisuutta, mutta kun sopiva tukihenkilö löytyy, niin työnhaku saadaan käyntiin.