Kysymyksiä työnhausta

Kysymys: Kuinka kauppaan pääsee töihin? Miten pääsee tekemään toimistohommia?

Moni kehitysvammainen työllistyy työhönvalmentajan avustuksella. Työhönvalmentaja auttaa muun muassa työn etsimisessä. Työhönvalmennusta tarjoavat eri tahot paikkakunnasta riippuen. Yleensä työhönvalmennusta järjestävät kuntien vammaispalvelut.

Jos paikkakunnallasi ei ole työhönvalmentajaa, voit pyytää vammaispalveluiden kautta itsellesi muun tukihenkilön, joka voi auttaa sinua työn haussa. Joskus tukena voi olla esimerkiksi työ- ja päivätoimintakeskuksen tai asumisyksikön henkilökuntaan kuuluva henkilö.

Kauppaan voi päästä töihin hakemalla töitä kaupasta. Voit etsiä esimerkiksi internetistä avoimia kaupan alan työpaikkoja oman kotisi läheltä. Työpaikkoja voi etsiä esimerkiksi internetistä TE-palvelujen sivuilta. Sama koskee toimistoalan töitä. Kun tiedät, millaista työtä haluat tehdä, voit aloittaa työnhaun etsimällä tietoa avoimista toimistoalan työpaikoista.

Työpaikat usein piilotyöpaikkoja

Usein työpaikat ovat niin kutsuttuja piilotyöpaikkoja, jolloin niistä ei ilmoiteta missään. Voitte yhdessä työhönvalmentajan kanssa selvittää, onko lähellä sijaitsevissa kaupoissa tai toimistoissa tarvetta työllistää henkilöitä joihinkin sinulle sopiviin tehtäviin.

Vernerin selkosivuilla on lisätietoa työn hakemisesta.

Katso myös Kokemuksia palkkatyöstä -videot.

Kysymys: Miten ansioluettelo tehdään?

Ansioluettelossa kerrot työnantajalle, mitä sinä osaat ja millainen sinä olet. Ansioluettelosta käytetään myös nimeä CV (curriculum vitae). Ansioluettelossa kerrot, mitä olet opiskellut, millaisia töitä olet tehnyt ja millaisia työelämän taitoja sinulla on.

Ansioluettelossa kerrotaan tavallisesti seuraavat asiat:

  • henkilötiedot
  • koulutus ja työkokemus
  • osaaminen ja erityisosaaminen
  • luottamustehtävät
  • kielitaito
  • harrastukset
  • suosittelijat.

Esitä tiedot aikajärjestyksessä niin, että uusin tieto on aina ensin.

Vinkkejä ansioluettelon tekemiseen Verneri.netin selkosivuilla.

Kysymys: Mitä työhaastattelussa tehdään ja miten siihen valmistaudutaan?

Työhaastattelussa työnantaja ja työnhakija tutustuvat toisiinsa. Työhaastattelun perusteella työnantaja valitsee uuden työntekijän. Työnhakija taas saa lisätietoa työstä, ja voi sen perusteella päättää onko työ oikeasti sellainen, jota haluaa tehdä.

Haastattelussa työnantaja kyselee koulutuksestasi, työkokemuksestasi ja siitä, millainen työntekijä olet. Työnantaja haluaa tietää, sopisitko sinä hakemaasi työpaikkaan. Vastaa kysymyksiin rehellisesti.

Ole itse aktiivinen

Kysele myös itse työpaikasta. Näin osoitat, että olet kiinnostunut työpaikasta. Työhaastattelu on sinun tilaisuutesi osoittaa, että olet hyvä valinta työntekijäksi.

Kun saat kutsun työhaastatteluun, valmistaudu siihen hyvin. Harjoittele haastattelutilannetta etukäteen esimerkiksi tukihenkilön kanssa. Pukeudu haastatteluun siististi. Mene haastatteluun ajoissa, ole kohtelias ja ystävällinen.

Lisätietoa työnhausta Verneri.netin selkosivuilta.

Kysymys: Miten erilaisia apurahoja voisi hakea? Mistä saisi apua apurahahakemusten täyttämiseen?

Apurahoja myöntäviä tahoja ovat esimerkiksi erilaiset julkiset rahoituslähteet, yksityiset apurahoja jakavat säätiöt ja kansainväliset rahoituslähteet.

Kaikilla apurahoja myöntävillä tahoilla on oma strategiansa ja tavoitteensa rahoitettavan toiminnan suhteen sekä ohjeensa hakua varten. Ohjeisiin kannattaa tutustua huolella ennen hakemuksen tekoa.

Myös hakemusten vaatimustaso vaihtelee suuresti. Esimerkiksi Tukilinjalla on hyvin matala kynnys avustusten hakemiseen. Kannattaa tutustua myös oman kunnan kulttuuritoimen avustuksiin sekä katsoa Taiteen edistämiskeskuksen erilaisia apurahavaihtoehtoja. Tiede ja tutkimus -tietokannassa on runsaasti erilaisia vaihtoehtoja, joihin kannattaa tutustua.

Hyvä idea on tärkeä

Tärkeintä avustusta hakiessa on hyvä ja toteuttamiskelpoinen idea sekä uskottava projektisuunnitelma budjetteineen. Myös hakijan uskottavuutta hakijana arvioidaan. Yleensä hakemuksessa tulee perustella, miksi idea on tärkeä, mitä aiotaan saavuttaa jne. Lukemalla rahoittajan hakuohjeet huolella pääsee jo pitkälle.

Mistä saa apua apurahahakemuksen täyttämiseen?

Monesti voi olla järkevää hakeutua osaavan kumppanin kanssa yhteistyöhön. Onko verkostossasi joku, joka on jo tehnyt apurahahakemuksia? Voisiko hän kenties neuvoa tai olisiko hän/he kiinnostuneita yhteistyöstä? Mikäli projektisi liittyy taiteeseen, voit olla esimerkiksi yhteydessä Taidekeskus Kettukiin, joka on erityistaidetoiminnan valtakunnallinen verkostotoimija. Apurahoja myöntävät tahot neuvovat ja toisinaan järjestävät erilaisia hakuinfoja.