Polku-työskentelyn vaiheet

1. Mikä on henkilön oma tavoite? Millaista muutosta hän haluaa?

 • Polun rakentaminen aloitetaan henkilön tavoitteesta, hänen toivomastaan muutoksesta.
 • Henkilöä autetaan kuvaamaan omaa tavoitettaan tai sitä muutosta, jota hän elämäänsä haluaa.
 • Henkilön oma tavoite ohjaa ja suuntaa polun rakentamista.
 • Jos kyseessä on suurempi tavoite tai muutos, ei asia välttämättä voi muuttua hetkessä. Tarkoitus on Polun avulla rakentaa pieniä askelia kohti tavoitetta.

2. Mikä on tilanne asian suhteen tällä hetkellä?

 • Tässä vaiheessa käydään läpi nykytilannetta ja mietitään, millä tavalla tämänhetkinen tilanne eroaa tavoiteltavasta tilanteesta.
 • On tärkeää, että tässä vaiheessa osallistujat kuvaavat nykytilanteen mahdollisimman tarkasti.

3. Mitä voitaisiin tehdä, jotta asiat muuttuisivat henkilön haluamaan suuntaan?

 • Tässä kohdassa keskustelussa mukana olevat henkilöt listaavat yhdessä asioita, jotka on tehtävä, jotta tavoite saavutetaan.
 • On tärkeää aloittaa siitä, että henkilö, jonka elämästä on kyse, kertoo mahdollisuuksiensa mukaan omia ajatuksiaan ja ideoitaan.
 • Asioita pohditaan positiivisesti ja ratkaisukeskeisesti.

4. Kuka voisi auttaa ja miten? Ketä tarvitsen avukseni?

 • Tavoitteet ovat harvoin sellaisia, että henkilö voi saavuttaa niitä yksin.
 • Tässä vaiheessa tarkastellaan sitä, kuka voisi auttaa ja miten. Kenen apua tarvitaan missäkin kohdin?
 • Auttajat voivat olla jo tuttuja henkilöitä, mutta joskus myös aivan uusia, tilanteen ulkopuolta tulevia ihmisiä.
 • Joskus joku tai jotkut voivat olla myös tavoitteiden saavuttamisen esteenä. Tällöin pohditaan, miten nämä ihmiset voitetaan omalle puolelle.

5. Miten asiassa edetään?

 • Pohditaan, miten yhdessä edetään asiassa. Mitä pitää tai kannattaa tehdä aivan ensimmäiseksi, mitä sen jälkeen? 
 • Sovitaan, kuka tekee mitäkin ja mihin mennessä.
 • Sovitaan yhdessä myös, milloin ja miten tavoitteen saavuttamista seurataan ja arvioidaan.

POLKU-työkalu yksilöllisen toimintasuunnitelman rakentamiseen