Tukiprofiilin sisältö

Hyvä tukiprofiili on aina sen henkilön näköinen, jonka tukiprofiilista on kyse. Sen sisältö määräytyy yksilöllisesti.

Tukiprofiiliin kannattaa kirjata ennen kaikkea niitä asioita ja tilanteita, joissa tietyllä tavalla toimiminen on henkilölle tärkeää.

Tukiprofiili voi sisältää esimerkiksi seuraavia asioita:

Hyödyllisiä taustatietoja

 • Historialliset, kulttuuriset asiat, esimerkiksi aiemmat kokemukset tai tekijät, jotka vaikuttavat kykyyn tai halukkuuteen osallistua.
 • Mitä asioita tulee välttää? Missä asioissa pitää olla sensitiivinen?

Osallistuminen

 • Millaisesta tekemisestä ja osallistumisesta henkilö pitää eniten?
 • Millaisia asioita henkilö ymmärtää parhaiten?
 • Millaista toimintaa tulisi välttää?
 • Mihin aikaan päivästä toimintaa tulisi välttää?
 • Millaisiin tapahtumiin tai kiinnostuksen kohteisiin toimintaa voisi linkittää?

Uudet tilanteet ja uudet haasteet

 • Mikä auttaa henkilöä valmistautumaan uusiin tilanteisiin?
 • Miten henkilöä valmistellaan toimintaan?
 • Onko toiminnan etenemisessä jotain erityistä?
 • Millaisiin asioihin henkilö toiminnassa osallistuu? Missä hän tarvitsee tukea?
 • Tarvitseeko hän apuvälineitä?
 • Miten mukauttaa tilannetta ja ympäristöä?

Vuorovaikutuksessa ja kommunikaatiossa huomioitavaa

 • Miten kerrot henkilölle siitä, mitä on tulossa?
 • Miten annat ohjeita? Miten tarjoat tietoa?
 • Miten saat tietoa henkilöltä itseltään?
 • Millaisista asioista henkilö haluaa keskustella?
 • Millaiseen vuorovaikutukseen henkilö haluaa osallistua?
 • Pitääkö sinun ottaa ja pitää katsekontakti? Jos pitää, miten saat katsekontaktin?
 • Tuleeko sinun pitää suullinen ilmaisu minimissään? Jos tulee, niin milloin?
 • Millaista ääntä ja elekieltä sinun tulee käyttää?

Tuen antamisessa huomioitavaa

 • Tarvitseeko tai haluaako henkilö pieniä säännöllisiä mahdollisuuksia osallistua toimintaan vai pidempikestoista osallistumista ja tekemistä?
 • Millaista tukea henkilö näissä tilanteissa yleensä tarvitsee?
 • Millaisesta tuesta hän pitää tai ei pidä?
 • Miten yleensä voit lisätä henkilölle sopivalla tavalla tukea ja näin varmistaa onnistumisen?
 • Miten rauhoittaa, vakuuttaa ja luoda luottamusta tilanteeseen, jos henkilö tätä tarvitsee?
 • Onko jotain erityistä, jonka tukijan olisi hyvä tietää? Esimerkiksi missä seisot, miten puhut jne.?
 • Miten voit tarjota tilanteessa mahdollisimman paljon valinnanmahdollisuuksia ja päätäntävaltaa?
 • Miten voit tukea henkilöä saamaan mahdollisimman paljon kontrollia tilanteen tai toiminnan kuluessa?
 • Miten tarjota mahdollisimman paljon valinnanmahdollisuuksia ja mahdollisuuksia tehdä päätöksiä?
 • Miten tarjota yksittäisissä tilanteissa mahdollisimman paljon valinnanmahdollisuuksia ja mahdollisuuksia tehdä päätöksiä?

Haastavat vuorovaikutustilanteet

 • Onko niitä? Jos on, miten niihin on parasta vastata?
 • Millaisia tilanteita tulisi välttää? Mitkä asiat voivat käynnistää haastavan tilanteen?
 • Jos tilanne pääsee syntymään, miten siihen on parasta vastata?

Motivointi ja kannustaminen

 • Millaiset asiat motivoivat ja vahvistavat osallistumista?
 • Tuleeko sinun tarjota vahvistusta, kehuja, rohkaisua? Jos tulee, miten?