Asunto- ja naapuriverkostomalli

#Kotimatkalla -hankkeessa (2017-2019) kehitettiin asunto- ja naapuriverkostomallia

#kotimatkalla-hankkeessa kehitettiin asunto- ja naapuriverkostomallia, jonka perusideana on erityistä tukea asumisessaan tarvitsevien ihmisten asumisen järjestäminen tavallisissa asunnoissa, joista muodostuu verkostoja.

Oppaassa on esimerkkejä yksilöllisesti räätälöidyistä ratkaisuista erityistä tukea tarvitseville nuorille.

Lue lisää asunto- ja naapuriverkoston toteuttamisen oppaasta.