Down-lasten seuranta

Down-lasten neuvola-, kouluterveydenhoito- ja terveyskeskusseurannassa tärkeitä seikkoja:

Elin tai toiminta Kliininen oire Erityinen ikä Toimenpide
Sydän (*) 
F70
synnynnäinen rakennevika 0-1 kk kaikututkimus ja kardiologin konsultaatio
läppävika varhaisaikuisuus kaikututkimus ja kardiologin konsultaatio
Kasvu (*) heikko pituuskasvu läpi elämän Down-kasvukäyrien käyttö
taipumus lihavuuteen läpi elämän oikeaan ruokavalioon ohjaaminen, ravitsemusterapeutin konsultaatio
suurentunut keliakiariski läpi elämän lastenlääkärin tai sisätautilääkärin konsultaatio, ravitsemusterapeutin konsultaatio
Kognitiivinen kehitys kehitysviive läpi elämän kotikuntoutuksen ohjaus
Keskushermosto infantiilispasmit imeväisikä lastenneurologin konsultaatio
Kuulo (*) liimakorva varhaislapsuus kuulontutkimus ja korvalääkärin konsultaatio
kuulon heikentyminen läpi elämän kuulovammaisen apuvälineet ja kuntoutus
ikäkuulo aikuisikä kuulontutkimus ja korvalääkärin konsultaatio
Näkö (*) akkommodaatiovaikeus imeväisikä silmälääkärin konsultaatio
karsastus varhaislapsuus silmälääkärin konsultaatio
kaihi vastasyntyneisyyskausi - varhainen aikuisuus silmälääkärin konsultaatio
taittovika läpi elämän silmälääkärin konsultaatio
toiminnallisen näön käytön vaikeus esikouluikä, työelämään siirtyminen silmälääkärin konsultaatio
varhainen ikänäkö varhainen aikuisikä silmälääkärin konsultaatio
Kilpirauhanen hypotyreoosi läpi elämän laboratorioseuranta
Psyykkiset toiminnot käyttäytymisen muutos lisääntyy iän myötä psykologin konsultaatio, aistitoimintojen tarkistus
psyykkiset häiriöt lisääntyvät iän myötä psykologin konsultaatio, aistitoimintojen tarkistus
varhainen dementia noin 40 vuoden iästä eteenpäin neurologiset tutkimukset, aistitoimintojen tarkistus
Tukielimet lonkkaluksaatio ennen kouluikää lonkkaröntgenseuranta
atlanto-oksipitaalinen luksaatio läpi elämän neurokirurgin konsultaatio

(*)-merkityt huomioitava jokaisella neuvolakäynnillä ja koulun terveystarkastuksissa.

Taulukko: lääkäri Maija Wilska