Energian tarve

Energian tarve vaihtelee suuresti yksilöstä ja iästä toiseen, joten siksi energiantarvetta on vaikea arvioida. Valtion ravitsemusneuvottelukunta on arvioinut eri ravitsemus- ja energiatarpeessa oleville henkilöille oman vuorokautisen energiantarpeen, kun henkilöiden painoindeksinä on 21–23 BMI (kg/m2).

Jos henkilöllä on sairauden aiheuttamaa stressiä tai hänen aineenvaihduntansa on muista syistä kiihtynyt (esimerkiksi kuume, tulehdus, leikkaus tai vamma), lisätään energiantarvetta 10–30 prosentilla.

Karkealla kaavalla laskettu energiantarvearvio on myös hyvin epätarkka ja siihen tulee suhtautua myös vain karkeana arviona.

Tässä kuvassa on ruokamittari

Huomioithan, ettei taulukoissa ole huomioitu aikuisen, lapsen tai nuoren sukupuolta tai hänen fyysistä aktiivisuuttaan. Energiantarve on arvioitu nimenomaan nykypainon ylläpitämiseen. Jos tavoitteena on painonlasku, tulee energiansaanti olla arvioitua pienempää, ja jos painonnousu, tulee energiansaanti olla arvioitua suurempaa.

Aikuisen energiantarve

Aikuinen, joka on

Energiatarve/vrk

Esimerkki päivittäisestä energiatarpeesta

vuodepotilas tai liikkuu vähän

30 kcal/kg

65 kg painavalla henkilöllä energiatarve on
tällöin 1950 kcal/vrk

alipainoinen

35 kcal/kg *

65 kg tavoitepainolla energiatarve
on 2275 kcal/vrk

ylipainoinen

25 kcal/kg *

65 kg tavoitepainolla energiatarve
on 1625 kcal/vrk

* tavoitepainokilo

Lasten ja nuorten energiatarve

Lapsi/nuori

Energiatarve/vrk

Esimerkki päivittäisestä energiatarpeesta

0-3 kk

110-115 kcal/kg

5 kg painavan vauvan energiaterve
on 575 kcal/vrk

4-6 kk

95 kcal/kg

8 kg painoisen vauvan energiatarve
on 760 kcal/vrk

7-12 kk

95 kcal/kg

10 kg painoisen vauvan energiatarve
on 950 kcal/vrk

1-3 vuotias

95 kcal/kg

15 kg painavan lapsen energiatarve
on 1425 kcal/vrk

4-6-vuotias

90 kcal/kg

20 kg painoisen lapsen energiatarve
on 1800 kcal/vrk

7-10-vuotias

60-70 kcal/kg

30 kg painoisen lapsen energiatarve
on 1950 kcal/vrk

11-14-vuotias

40-50 kcal/kg

42 kg painavan nuoren energiatarve
on 1890 kcal/vrk

15-18-vuotias

40-45 kcal/kg

55 kg painavan nuoren energiatarve
on 2340 kcal/vrk

 

Lisätietoa 

Lähteet

Ravitsemushoito: Suositus sairaaloihin, terveyskeskuksiin, palvelu- ja hoitokoteihin sekä kuntoutuskeskuksiin. Valtion ravitsemusneuvottelukunta (2010)

Kuvaviitteet
Kuvat ja niiden käyttöoikeudet ©Johanna Rintahaka

Päivityshistoria
Johanna Rintahaka 1.4.2016 / Hanna-Mari Sonninen 11.10.2019