Energian tarve

Energiantarve vaihtelee suuresti yksilöstä ja iästä toiseen, joten siksi energiantarvetta on vaikea arvioida. Valtion ravitsemusneuvottelukunta on arvioinut eri ravitsemus- ja energiatarpeessa oleville henkilöille oman vuorokautisen energiantarpeen, kun henkilöiden painoindeksinä on 21–23 BMI (kg/m2).

Jos henkilöllä on sairauden aiheuttamaa stressiä tai hänen aineenvaihduntansa on muista syistä kiihtynyt (esimerkiksi kuume, tulehdus, leikkaus tai vamma), lisätään energiantarvetta 10–30 prosentilla.

Karkealla kaavalla laskettu energiantarvearvio on myös hyvin epätarkka, ja siihen tulee suhtautua myös vain karkeana arviona.

Tässä kuvassa on ruokamittari

Huomioithan, ettei taulukoissa ole huomioitu aikuisen, lapsen tai nuoren sukupuolta tai hänen fyysistä aktiivisuuttaan. Energiantarve on arvioitu nimenomaan nykypainon ylläpitämiseen. Jos tavoitteena on painonlasku, tulee energiansaannin olla arvioitua pienempää. Jos tavoitteena taas on painonnousu, tulee energiansaannin olla arvioitua suurempaa.

Aikuisen energiantarve:

Aikuinen, joka on

Energiantarve/vrk

Esimerkki päivittäisestä energiantarpeesta

vuodepotilas tai liikkuu vähän

30 kcal/kg

65 kg painavalla henkilöllä energiantarve on
tällöin 1950 kcal/vrk

alipainoinen

35 kcal/kg *

65 kg tavoitepainolla energiantarve
on 2275 kcal/vrk

ylipainoinen

25 kcal/kg *

65 kg tavoitepainolla energiantarve
on 1625 kcal/vrk

* tavoitepainokilo

Lasten ja nuorten energiantarve:

Lapsi/nuori

Energiantarve/vrk

Esimerkki päivittäisestä energiantarpeesta

0-3 kk

110-115 kcal/kg

5 kg painavan vauvan energianterve
on 575 kcal/vrk

4-6 kk

95 kcal/kg

8 kg painoisen vauvan energiantarve
on 760 kcal/vrk

7-12 kk

95 kcal/kg

10 kg painoisen vauvan energiantarve
on 950 kcal/vrk

1-3-vuotias

95 kcal/kg

15 kg painavan lapsen energiantarve
on 1425 kcal/vrk

4-6-vuotias

90 kcal/kg

20 kg painoisen lapsen energiantarve
on 1800 kcal/vrk

7-10-vuotias

60-70 kcal/kg

30 kg painoisen lapsen energiantarve
on 1950 kcal/vrk

11-14-vuotias

40-50 kcal/kg

42 kg painavan nuoren energiantarve
on 1890 kcal/vrk

15-18-vuotias

40-45 kcal/kg

55 kg painavan nuoren energiantarve
on 2340 kcal/vrk

Päivityshistoria: Johanna Rintahaka 1.4.2016 / Hanna-Mari Sonninen 11.10.2019
Kuvat ja niiden käyttöoikeudet: ©Johanna Rintahaka

Lisätietoa 

Lähteet

  • Ravitsemushoito: Suositus sairaaloihin, terveyskeskuksiin, palvelu- ja hoitokoteihin sekä kuntoutuskeskuksiin. Valtion ravitsemusneuvottelukunta (2010)