Ideoita yhdessä työskentelyyn

Kun uusia asumisratkaisuja kehitetään yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa, on huolehdittava työskentelytapojen soveltumisesta kaikille. Hyvä tapa on työskennellä yhteisissä työpajoissa, jotka kokoavat yhteen eri toimijoita.

Uusia asumisratkaisuja kehitettäessä osallistujat voivat olla esimerkiksi kehitysvammaisia ihmisiä, heidän läheisiään, hyvinvointialueen sosiaalitoimen ja kaavoituksen edustajia, palvelutuotannon edustajia sekä rakennuttamisen ammattilaisia.

Kuva: Pekka Elomaa
Kuva: Pekka Elomaa

Työpajoissa kannattaa työskennellä esimerkiksi 4 - 6 henkilön pienryhmissä. Kussakin ryhmässä on hyvä olla edustettuna eri tahoja, esimerkiksi palvelujen käyttäjiä, heidän läheisiään, kaavoituksen, sosiaalitoimen, rakennuttamisen ja palvelutuotannon edustajia.

Työpajojen saavutettavuus

Työpajat rakennetaan sellaisiksi, että kaikki pystyvät osallistumaan niihin tasavertaisesti. Työpajojen saavutettavuutta lisäävät

  • saavutettavat materiaalit (esim. selkokieliset tekstit)
  • riittävä aika materiaaleihin tutustumiseen
  • osallistujien perehdyttäminen yhteiskehittämisen menetelmiin
  • työskentelyn jaksottaminen korkeintaan 1,5 tunnin jaksoihin
  • työskentely 4 - 6 hengen pienryhmissä, joissa jokaisessa on tulevia asukkaita
  • kommunikoinnin apuvälineet (esim. kuvat)
  • monipuoliset työskentelytavat
  • avustajien ja läheisten mukanaolo.