Asuntoverkoston kehittämisen vaiheet

Asuntoverkoston perustaminen etenee vaiheittain. Tärkeintä on, että kaikki keskeiset toimijatahot ovat mukana koko prosessin ajan.

Asuntoverkoston yhteiskehittämisen vaiheet

Asuntoverkoston perustamisen vaiheet ovat:

  1. Työryhmän perustaminen
  2. Tulevien asukkaiden tarpeiden ja toiveiden selvittäminen
  3. Asuinalueiden tarkastelu
  4. Uusien asumisratkaisujen ideointi
  5. Asuntoverkoston suunnittelu ja toteutus.

Asuntoverkoston suunnittelu- ja toteutusvaihe pitää sisällään myös palvelutuotannon suunnittelun ja kustannusten arvioinnin.