Kehitysvamma-alan ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto

Kehitysvamma-alan ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto on tarkoitettu kehitysvamma-alan työntekijöille. Ne ovat ammattitaitoa syventäviä näyttötutkintoja.

Kehitysvamma-alan ammattitutkinto

Kehitysvamma-alan ammattitutkinto antaa valmiuksia tukea, hoitaa ja ohjata kehitysvammaista henkilöä ja hänen läheisiään eri elämänvaiheissa.

Kehitysvamma-alan ammattitutkinto on tarkoitettu työntekijälle, jolla on vähintään

 • sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai vastaava osaaminen
 • noin 3 vuoden kokemus kehitysvammatyöstä.

Tutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta, neljästä valinnaisesta ja yhdestä vapaaehtoisesta tutkinnon osasta.

Tutkinnon pakolliset osat:

 • Ammatillinen toiminta kehitysvamma-alalla
 • Hyvinvoinnin, elämänhallinnan ja toimintakyvyn havainnointi ja arviointi
 • Yksilöllinen tuki ja hoito

Valinnaiset tutkinnon osat, joista on valittava yksi:

 • Tasa-arvoinen vuorovaikutus ja kommunikointi
 • Arkielämän taitojen edistäminen ja oppimisen tukeminen
 • Yhteistyö perheen ja moniammatillisen työryhmän ja verkostojen kanssa
 • Sosiokulttuurinen työ kehitysvamma-alalla

Vapaaehtoinen tutkinnon osa on Yrittäjyys.

Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto

Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto on tarkoitettu työntekijöille, joilla on vähintään

 • sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai vastaava osaaminen
 • sosiaali- ja terveysalan syventäviä ja täydentäviä opintoja
 • noin 5 vuoden työkokemus kehitysvamma-alalta.

Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja viidestä valinnaisesta tutkinnon osasta.

Tutkinnon pakolliset osat:

 • Ammatillinen toimiminen kehitysvamma-alalla
 • Toimiminen palvelujärjestelmässä ja työyhteisössä

Valinnaiset tutkinnon osat, joista on valittava kaksi:

 • Ikääntyneen kehitysvammaisen ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
 • Vaikea- ja monivammaisen henkilön osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen
 • Autistisen henkilön osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen
 • Mielenterveyden ja psykososiaalisen hyvinvoinnin tukeminen
 • Yrittäjyys

Tutkinnot suoritetaan näyttöinä

Kehitysvamma-alan ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto ovat näyttötutkintoja. Ne suoritetaan osoittamalla osaaminen todellisia työtilanteita vastaavissa tutkintotilaisuuksissa.

Tutkintoihin kuuluu yleensä valmistavaa koulutusta. Koulutus suunnitellaan yksilöllisesti opiskelijan aiemman koulutuksen, kokemuksen ja osaamisen perusteella.

Tutkinnot suoritetaan oppisopimuskoulutuksena tai monimuotokoulutuksensa työn ohessa.

Koulutusta järjestävät useat ammattiopistot ja sosiaali- ja terveysalan oppilaitokset.

Lisätietoa