Puhevammaisten tulkkauksen erikoisammattitutkinto

Puhevammaisen tulkki tukee asiakkaan kommunikointia. Hän kannustaa puhevammaista ihmistä vuorovaikutukseen ja tukee eri kommunikointikeinojen käyttöä.

Puhevammainen ihminen voi kommunikoida esimerkiksi

 • ilmeillä ja eleillä
 • yksittäisillä äänteillä ja sanoilla
 • piirtämällä
 • aakkostaululla
 • sana- ja lauselistoilla
 • viittomilla
 • osoittamalla esineitä ja kuvia.

Puhevammaisten tulkki tulkitsee asiakkaan viestit puhutulle kielelle. Tarvittaessa tulkki selventää keskustelukumppanien viestit asiakkaalle.

Tulkkausta ovat esimerkiksi

 • epäselvän puheen selventäminen
 • kirjoitettujen viestien tulkkaaminen puheeksi
 • puheen tulkkaaminen kirjoitukseksi
 • kääntäminen kielestä toiseen (esimerkiksi blisskielisen viestin kääntäminen puheeksi)

Tutkinto suoritetaan monimuoto-opiskeluna

Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto suoritetaan monimuoto-opiskeluna (yhteensä 180 osaamispistettä).

Lue lisää opiskeluvaihtoehdoista. Löydät linkit muutamiin opiskelupaikkoihin sivun alalaidasta.

Lisätietoa 

Opiskelu