Lähihoitajan tutkinto

Lähihoitajan tutkinto on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Lähihoitajaopiskelija voi erikoistua vammaistyöhön eli suorittaa vammaistyön koulutusohjelman.

Vammaistyöhön erikoistunut lähihoitaja osaa suunnitella ja toteuttaa kehitysvammaisten ihmisten hoitoa, kasvatusta ja kuntoutusta.

Lähihoitaja tukee kehitysvammaista ihmistä päivittäisissä asioissa. Lievästi kehitysvammainen ihminen voi tarvita tukea vaikkapa harrastuksiin, kodinhoitoon tai ihmissuhteisiin. Vaikeasti vammainen ihminen tarvitsee apua esimerkiksi syömiseen, kommunikointiin ja liikkumiseen. Lähihoitajan työssä painottuu kehitysvammaisen ihmisen perushoito.

Lähihoitaja voi työskennellä esimerkiksi

 • päiväkodeissa
 • työ- ja toimintakeskuksissa
 • ryhmäkodeissa ja asuntoloissa
 • perheissä.

Ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi

 • ohjaaja
 • lähihoitaja
 • hoitaja
 • kehitysvammahoitaja
 • henkilökohtainen avustaja.

Lähihoitajaksi valmistuu kolmessa vuodessa

Lähihoitajan tutkinnon laajuus on 120 opintoviikkoa. Vammaistyön koulutusohjelman osuus on 30-40 opintoviikkoa. Tutkinnon suorittaminen kestää yleensä 3 vuotta. 

Lähihoitajaksi voi opiskella ammattioppilaitoksissa ja aikuiskoulutuskeskuksissa.

Tutkinnon voi suorittaa

 • päiväopintoina
 • monimuoto-opintoina
 • oppisopimuksella työsuhteessa
 • näyttötutkintona.
Lisätietoa