Lähihoitajan tutkinto

Lähihoitajan tutkinto on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Lähihoitajaopiskelija voi erikoistua vammaistyöhön eli suorittaa vammaistyön koulutusohjelman.

Vammaistyöhön erikoistunut lähihoitaja osaa suunnitella ja toteuttaa kehitysvammaisten ihmisten hoitoa, kasvatusta ja kuntoutusta.

Lähihoitaja tukee kehitysvammaista ihmistä päivittäisissä asioissa. Lievästi kehitysvammainen ihminen voi tarvita tukea vaikkapa harrastuksiin, kodinhoitoon tai ihmissuhteisiin. Vaikeasti vammainen ihminen tarvitsee apua esimerkiksi syömiseen, kommunikointiin ja liikkumiseen. Lähihoitajan työssä painottuu kehitysvammaisen ihmisen ohjaaminen ja hoitotyö.

Lähihoitaja voi työskennellä esimerkiksi

  • päiväkodeissa
  • työ- ja toimintakeskuksissa
  • ryhmäkodeissa ja asuntoloissa
  • perheissä.
  • tuetun asumisen ohjaajana

Ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi

  • ohjaaja
  • lähihoitaja
  • hoitaja
  • kehitysvammahoitaja
  • henkilökohtainen avustaja.
Lisätietoa