Ammatilliset opinnot ja työ

Tavoite: Palvelun käyttäjät saavat tukea ja valmennusta päästäkseen ammatillisiin opintoihin ja työhön.

Palvelun käyttäjiä tuetaan hankkimaan tietoa ja käytännön kokemuksia opiskelu- ja työmahdollisuuksista. Tuki voi olla esim.

 • tiedonhakua
 • työ- ja koulutuskokeiluja
 • ammatinvalinnanohjauksen palveluja
 • urasuunnittelua
 • työnvarjostustoimintaa
 • opinnollistamista.

Yhteistyö TE-palvelujen ja muiden sidosryhmien kanssa on tiivistä.

Palvelun käyttäjiä tuetaan ammatillisissa opinnoissa ja työssä tarvittavien taitojen, kykyjen ja valmiuksien vahvistamisessa. Mahdollisuudet avoimilla työmarkkinoilla työskentelyyn maksimoidaan. Vahvistettavia taitoja voivat olla esim.

 • työpaikalla tarvittavat ihmissuhdetaidot
 • työhön liittyvät tietotekniset taidot
 • ajan hallinnan taidot
 • rahan käytön taidot
 • opiskeluun ja työhön liittyvät liikkumisen ja matkustamisen taidot.

Ihmisiä tuetaan valitsemaan työnteon eri vaihtoehdoista itselleen mieluisin ja sopivin. Valinnan tulee perustua yksilökeskeiseen suunnitelmaan. Työnteon eri vaihtoehtoja ovat esim.

 • palkkatyö
 • freelance-työ
 • tuettu yrittäjyys
 • osuuskuntatoiminta
 • vapaaehtoistoiminta.

Työllistymistä avoimille työmarkkinoille työsuhteiseen palkkatyöhön tuetaan joko tuottamalla itse tuetun työllistymisen työhönvalmennusta tai ohjaamalla palvelun käyttäjiä toisen palveluntuottajan työhönvalmennuspalveluun.

Lisätietoa