Lähiyhteisöihin liittyminen

Tavoite: Palvelun käyttäjät käyttävät lähiyhteisössään yleisiä palveluita, luovat ja ylläpitävät sosiaalisia suhteita ja osallistuvat lähiyhteisöjen toimintaan.

Palvelun käyttäjät saavat tietoa lähiyhteisön tarjoamista mahdollisuuksista ja palveluista. Heidän on mahdollista tutustua lähiyhteisöjen toimintaan ja harjoitella itsenäistä liikkumista. Keinoja ovat esim.

  • alueen menovinkkeihin tutustuminen
  • harrastusmahdollisuuksien kartoittaminen
  • asukasyhdistyksen toimintaan tutustuminen
  • lähipalveluihin tutustuminen ja niiden käyttäminen.

Palvelun käyttäjiä autetaan löytämään keinoja osallistumisen mahdollistamiseksi. Heidän luottamustaan siihen, että lähiyhteisöjen mahdollisuudet ja palvelut ovat heidän käytettävissään, vahvistetaan. Tuki voi olla esim.

  • tutustumisia
  • kokeiluja
  • ”mallioppimista”.

Palvelun käyttäjiä autetaan tutustumaan lähiyhteisöihin ja sen ihmisiin. Heitä tuetaan antamaan oma panoksensa, esim.

  • osallistumaan urheilutapahtumiin
  • työväenopiston kursseille
  • järjestön toimintaan.

Palvelun käyttäjien lähihenkilöiden valmiuksia tukea lähiyhteisöihin liittymisestä vahvistetaan. Keinoja ovat esim. yhteistyöpalaverit.

Tekemällä yhteistyöstä lähialueen toimijoiden kanssa varmistetaan, että palvelun käyttäjät voivat hyödyntää lähiyhteisöjen mahdollisuuksia. Keinoja ovat esim. tiedon jakaminen.

Palvelun käyttäjät saavat tukea joustaviin kellonaikoihin. Työajoissa joustetaan tai etsitään tukihenkilö, joka mahdollistaa tapahtumaan osallistumisen.