Sosiaaliset roolit

Tavoite

Tavoite on, että palvelun käyttäjät tunnistavat, kokeilevat ja omaksuvat sosiaalisia rooleja eri toimintaympäristöissä.

Palvelun käyttäjiä kannustetaan tunnistamaan, kokeilemaan ja harjoittelemaan sosiaalisia rooleja eri toimintaympäristöissä ja tilanteissa. Rooleja voivat olla esim.

 • avustaja
 • vertainen
 • ryhmänvetäjä
 • ohjaaja
 • ystävä
 • vaikuttaja/aktivisti
 • sisarus
 • opiskelija
 • työnhakija
 • työyhteisön jäsen
 • kuntalainen
 • kouluttaja
 • kuluttaja
 • omaishoitaja
 • työnantaja.

Moninaiset roolit tehdään arjessa näkyviksi. Osoitetaan, että palvelun käyttäjät ovat aktiivisia toimijoita, jotka esim. tilaavat ja maksavat itse omat ostoksensa, selvittävät mahdolliset epäselvyydet ja saavat siihen tarvitsemansa tuen.

Palvelun käyttäjien lähihenkilöiden kanssa tehdään tarvittaessa yhteistyötä, jotta myös he voivat tukea erilaisissa sosiaalisissa rooleissa.