Itsenäisyys

Tavoite: Palvelun käyttäjät ovat omassa elämässään mahdollisimman itsenäisiä.

Palvelun käyttäjille mahdollistetaan itsenäisyyttä tukevien arjen taitojen harjoittelu, oppiminen ja omaksuminen. Arjen taitoja ylläpidetään, vahvistetaan ja opetellaan aidoissa ympäristöissä.

Arjen taitoja ovat esim.

 • ruoan terveellinen annostelu
 • rahankäytön hallinta
 • sosiaaliset taidot
 • kansalaistaidot
 • medialukutaito
 • median käytön tukeminen (ml. sosiaalinen media)
 • tiedonhankinta
 • vieraat kielet
 • kodinhoito
 • liikkuminen ja matkustaminen
 • ihmissuhteet ja seksuaalisuus
 • itsestä huolehtiminen
 • lukeminen, laskeminen ja muut akateemiset taidot.

Mahdollisimman suuren itsenäisyyden saavuttaminen edellyttää, että palvelun käyttäjiä tuetaan valintojen ja suunnitelmien tekemisessä.