Terveys, hyvinvointi ja sosiaaliset suhteet

Tavoite

Tavoite on, että palvelun käyttäjät saavat tukea ja ohjausta terveellisten elämäntapojen noudattamiseen, omasta terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimiseen sekä sosiaalisten suhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen.

Palvelun käyttäjiä tuetaan ottamaan vastuuta omasta terveydestä ja hyvinvoinnista. Tuki sisältää esim. opastusta

  • terveellisestä ruokavaliosta
  • hampaiden hoidosta
  • stressin hallinnasta
  • rentoutumisesta.

Yhteistyö terveydenhuollon ja asumispalvelujen sekä muiden sidosryhmien kanssa on tiivistä

Palvelun käyttäjiä tuetaan käyttämään yleisiä terveys- ja hyvinvointipalveluja ja harjoittelemaan niiden käyttöä sen sijaan, että palveluja tarjottaisiin työ- ja päivätoimintayksikössä. Lisäksi ihmisiä tuetaan esim. liikunta- ja kulttuuripalvelujen hyödyntämisessä.

Työterveyshuoltoon sisältyvien velvoitteiden toteutumisesta huolehditaan työterveyshuoltosäännöstön mukaisesti. Tämä sisältää mm. työterveystarkastukset ja työergonomiasta huolehtimisen.

Palvelun käyttäjiä tuetaan ottamaan vastuuta sosiaalisista suhteista

Esim. henkilö saa ensin tukea uimahallissa käymiseen, minkä jälkeen hän käy siellä itsenäisesti tai kaverin kanssa. Ihmisiä tuetaan myös sosiaalisen median ja lähiyhteisön tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämisessä.