Valinnat ja suunnitelmat

Tavoite: Palvelun käyttäjät harjoittelevat ja tekevät omaa elämää ja tulevaisuutta koskevia valintoja. He saavat tukea tavoitteiden saavuttamiseen.

Palvelun käyttäjät saavat valintojen ja suunnitelmien tekemiseen tarvittavaa tietoa itselleen sopivassa, saavutettavassa muodossa. Saavutettavuutta edistävät esim.

 • selkokielen käyttö
 • tukiviittomat
 • kuvakommunikaatio
 • kommunikoinnin apuvälineet
 • tulkkipalvelut
 • analysoimalla hankittu tieto (esim. mitä jollain hankitulla tiedolla tai kokemuksella voisi tehdä).

Palvelun käyttäjiä tuetaan tekemään valintoja ja suunnitelmia, jotka perustuvat tietoon ja/tai kokemuksiin. Keinoja ovat esim.

 • tutustumiskäynnit
 • kokeileminen
 • työelämä- ja asumisharjoittelujaksot
 • analysoimalla hankittua tietoa ja kokemuksia
 • vertaistuki.

Palvelun käyttäjiä autetaan ymmärtämään valintojen seurauksia sekä arvioimaan ja hallitsemaan niihin sisältyviä riskejä ja vastuita. Ihmisillä on myös oikeus vaihtaa mielipidettään, epäonnistua, tehdä ”vääriä” valintoja ja saada näistä oppimiskokemuksia. Lue lisää riskien arvioinnista.

Myös palvelun käyttäjien lähihenkilöitä tuetaan tarvittaessa, jotta he voivat tukea valintojen ja suunnitelmien tekemistä. Lähihenkilöitä voidaan tukea esim.

 • järjestämällä keskustelu- ja koulutustilaisuuksia
 • jakamalla ja välittämällä tietoa
 • ylläpitämällä avointa vuorovaikutusta
 • näyttämällä esimerkkiä.