Opinnot

Tavoite

Palvelun käyttäjät saavat tukea päästäkseen tarpeitaan ja kiinnostustaan vastaaviin opintoihin. Elinikäinen oppiminen mahdollistuu.

Palvelun käyttäjiä tuetaan koulutusvaihtoehtojen selvittämisessä ja niihin pääsemisessä. Tukeminen voi olla esim.

  • tiedonhakua internetistä
  • koulutusmessuilla vierailua
  • tutustumiskäyntejä ja -jaksoja kouluihin.

Yhteistyö koulutuksen järjestäjien kanssa

Koulutuksen tarjoajien kanssa tehdään yhteistyötä elinikäisen oppimisen mahdollistamiseksi.

Ensisijaisesti hyödynnetään yleisiä koulutus- ja kurssivaihtoehtoja. Tarvittaessa huomioidaan yhdenvertaisuuslaki, joka velvoittaa koulutuksen järjestäjän tekemään kohtuullisia mukautuksia. Vasta toissijaisesti hyödynnetään erityisryhmille suunnattuja koulutuksia ja kursseja.

Koulutus- ja kurssivaihtoehtoja ovat esim.

  • työväenopistojen kurssit
  • ensiapukurssit
  • tietokonekurssit
  • arjessa selviytymistä tukevat kurssit
  • kurssit, jotka opettavat, ylläpitävät ja vahvistavat akateemisia taitoja.