Itseilmaisu

Tavoite

Tavoite on, että palvelun käyttäjillä on mahdollisuus toteuttaa luovuuttaan ja löytää keinoja itseilmaisuun.

Palvelun käyttäjiä rohkaistaan kokeilemaan uusia asioita, jotta he löytävät lahjansa, kykynsä sekä keinoja itseilmaisuun.

Luovien alojen toimijoiden ja ammattilaisten kanssa tehdään yhteistyötä ja lähiyhteisön mahdollisuudet hyödynnetään.

Toiminnassa hyödynnetään tarpeen mukaan esim.

  • musiikkia
  • draamaa
  • tanssia
  • kirjoittamista
  • maalaamista
  • mediaa
  • valokuvaamista
  • käsityötaidetta.