Asumistuki

Yleinen asumistuki

Asumistukea voidaan maksaa pienituloisille ruokakunnille asumismenojen vähentämiseksi. Tukea voi saada vuokra-, asumisoikeus- tai omistusasunnon kustannuksiin.

Ruokakunta maksaa osan asumismenoista itse, koska asumistuki voi olla korkeintaan 80 % kohtuullisiksi katsotuista asumismenoista, jotka ylittävät omavastuun määrän.

Valtioneuvosto päättää vuosittain omavastuun määrän.

Yleistä asumistukea ei makseta eläkkeensaajille.

Eläkkeensaajien asumistuki

Eläkkeensaajien asumistukea voidaan maksaa Suomessa asuvalle henkilölle, joka saa Kelalta kansaneläkettä tai muita eläkkeitä.

Asumistuen suuruus on 85 % omavastuun ylittävistä kohtuullisista asumismenoista. Asumistuen määrä riippuu asumiskustannusten lisäksi hakijan perhesuhteista, perheen koosta sekä tulojen ja omaisuuden määrästä.

Jos henkilö siirtyy julkisin varoin kustannettuun jatkuvaan laitoshoitoon, Kela voi maksaa eläkkeensaajan asumistukea enintään 9 kuukauden ajan. Edellytyksenä on, että henkilöllä on edelleen asumismenoja.

Opiskelijat

Opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin 1.8.2017 alkaen. Opiskelijat saavat yleistä asumistukea

  • samoin ehdoin kuin muutkin tuen saajat, joten tukea myönnettäessä ei huomioida opiskelukuukausia tai opintotuen enimmäisaikoja.
  • Asumistuki ei vaikuta opintotuen saamiseen, eikä sitä ei huomioida tulona opintotuessa.

Katso lisää Kelan sivuilta

Lisätietoa