Nuoren kuntoutusraha

Nuoren kuntoutusrahaa maksetaan opiskelun tai muun työelämään tähtäävän kuntoutuksen ajalta. Nuoren kuntoutusrahan määrä vastaa vuodesta 2017 alkaen takuueläkkeen määrää.

Kuntoutusrahaa voidaan maksaa 16-19-vuotiaalle henkilölle, jonka työ- ja ansiokyky on olennaisesti heikentynyt. Syynä voi olla vammaisuus tai sairaus. Tarkoituksena on edistää ammatillista kuntoutumista ja ehkäistä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä.

Nuoren kuntoutusrahan ja ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettavan kuntoutusrahan vähimmäismäärä on 33,39 euroa arkipäivältä. (Kela 2020)

Kuntoutusrahahakemus laitetaan vireille jo ennen kuin nuori täyttää 16 vuotta. Rahaa voi saada neljä kuukautta takautuvasti. Esimerkiksi 10-luokan ajalta voidaan maksaa nuoren kuntoutusrahaa, jos muut edellytykset täyttyvät.

Kuntoutusraha edellyttää henkilökohtaista opiskelu- ja kuntoutussuunnitelmaa. Se tehdään yhdessä nuoren, hänen huoltajiensa ja asiantuntijoiden kanssa. Asiantuntijoita voivat olla peruskoulun opinto-ohjaaja, sosiaalityöntekijä ja terveydenhuollon edustaja.

Nuoren kuntoutusrahaa maksetaan omavastuuajan jälkeen yhtäjaksoisesti, kunnes nuori täyttää 20 vuotta. Jos silloin on meneillään kuntoutusjakso, esimerkiksi koulutus, maksetaan kuntoutusraha kuntoutusjakson tai koulutuksen päättymiseen asti.

Kuntoutusraha maksetaan kuntoutuspäätöksen ja kuntoutuksen väliseltä ajalta. Kuntoutusjaksojen välissä se maksetaan yleensä 20 % alennettuna. Nuoren kuntoutusrahaa voidaan maksaa myös oppisopimuksen aikana. Nuoren kuntoutusraha on verollista tuloa.

Hakeminen

  • vireille, kun nuori on peruskoulun viimeisellä luokalla
  • hakukaavake Kelan toimistosta tai verkkosivuilta
  • liitteeksi henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutussuunnitelma
  • tarvittaessa lääkärinlausunto

Etuus perustuu kuntoutusrahalakiin 5a §, 17a § (So 307) ja kuntoutusraha-asetukseen 7§ (308).

Lisätietoa