Vaatekustannukset

Ylimääräiset vaatekustannukset korvataan, jos henkilö ei voi käyttää valmiina ostettavia vaatteita tai jalkineita. Esimerkiksi lapsella, nuorella tai aikuisella voi olla virheasentoja, joiden takia valmisvaatteet eivät sovellu hänelle.

Erityisvaatetuksen tulee aiheuttaa perheelle lisäkustannuksia. Ylimääräisiä kustannuksia voi synnyttää myös vammasta johtuva vaatteiden nopea kuluminen. Hyvinvointialue voi korvata tavallisten ja erityisvaatteiden välisen erotuksen. Tuki on harkinnanvarainen.

Etuus perustuu lakiin vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 9 § (So 214) ja asetukseen vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 19 § (So 215).