Kuntoutusraha

Kuntoutusraha on tarkoitettu palkkatyötä tekevälle henkilölle, joka on kuntoutuksessa. Sitä voidaan maksaa myös vammaisen lapsen vanhemmille. Vanhemmille voidaan maksaa kuntoutusrahaa sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssin ajalta. Omavastuuajalta voi saada erityishoitorahaa, jos vanhemmille aiheutuu työstä poissaolosta ansionmenetystä.

Kuntoutusraha on yleensä sairauspäivärahan suuruinen ja se on verollista tuloa. Omavastuuajat on määritelty erikseen.

Hakeminen

  • hakemus Kelan toimistosta tai verkkosivuilta
  • kurssinjärjestäjän todistus.

Perustuu Kuntoutusrahalakiin So 307 ja Kuntoutusraha-asetukseen So 308.

Lisätietoa