Kuntoutusraha

Kuntoutusraha on tarkoitettu palkkatyötä tekevälle henkilölle, joka on kuntoutuksessa. Sitä voidaan maksaa myös vammaisen lapsen vanhemmille. Vanhemmille voidaan maksaa kuntoutusrahaa sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssin ajalta. Omavastuuajalta voi saada erityishoitorahaa, jos vanhemmille aiheutuu työstä poissaolosta ansionmenetystä.

Kuntoutusraha on yleensä sairauspäivärahan suuruinen ja se on verollista tuloa. Omavastuuajat on määritelty erikseen.

Kuntoutusrahasta säädetään kuntoutusrahalaissa.

Hakeminen

Lisätietoa