Kuntoutusraha

Kuntoutusrahaan oikeuttavan henkilön kuntoutuksen tarkoituksena tulee olla kuntoutujan työelämässä pysyminen, työelämään palaaminen tai sinne tulo. (Kuntoutusrahalaki 4§)

Myös vammaisen lapsen vanhemmille voidaan maksaa kuntoutusrahaa sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssin ajalta. Omavastuuajalta voi saada erityishoitorahaa, jos vanhemmille aiheutuu työstä poissaolosta ansionmenetystä.

Kuntoutusraha on yleensä sairauspäivärahan suuruinen ja se on verollista tuloa. Omavastuuajat on määritelty erikseen.

Kuntoutusrahasta säädetään kuntoutusrahalaissa.

Kuntoutusrahaa haetaan Kelan verkkosivuilta tai Kelan toimistosta. 

Lisätietoa