Eläkettä saavan hoitotuki

Hoitotuen avulla tuetaan vammaisen ja sairaan eläkkeensaajan kotona tai avohuollossa asumista ja siellä tapahtuvaa hoitoa. Se korvaa myös sairaudesta tai vammaisuudesta aiheutuvia erityiskustannuksia.

Tukea maksetaan 65 vuotta täyttäneelle tai alle 65-vuotialle, joka saa työkyvyttömyyseläkettä, kuntoutustukea tai yksilöllistä varhaiseläkettä.

Hoitotukeen ovat oikeutettuja ne henkilöt, joiden toimintakyky on heikentynyt tai jotka muusta syystä tarvitsevat toiselta ohjausta tai apua. Toimintakyvyllä tarkoitetaan jokapäiväisen elämän taitoja kuten pukemista, syömistä tai peseytymistä.

Eläkettä saavan hoitotuki on porrastettu hakijan avuntarpeen, ohjauksen tai valvonnan tarpeen perusteella.

Hoitotuen määrät vuonna 2024:

  • perushoitotuki 83,34 e/kk
  • korotettu hoitotuki 181,56 e/kk.
  • ylin hoitotuki 383,92 e/kk.

(Tarkista tukien määrät Kelan sivuilta.)

Hoitotuki myönnetään joko toistaiseksi tai määräajaksi. Hoitotuki ei estä omaishoidon tuen saamista. Hoitotukea on maksettu vuoden 2010 alusta myös niille, joiden hoitojakso julkisessa hoitolaitoksessa kestää yli kolme kuukautta.

Hakeminen

Eläkettä saavan hoitotukea voi hakea verkossa tai postittamalla lomakkeen. Lue lisätietoa hakemisesta Kelan verkkosivuilta.

Hoitotuki perustuu kansaneläkelakiin 30a-30b § (So 101) ja kansaneläkeasetukseen 45-46 § (So 102).

Lisätietoa