Eläkettä saavan hoitotuki

Hoitotuen avulla tuetaan vammaisen ja sairaan eläkkeensaajan kotona tai avohuollossa asumista ja siellä tapahtuvaa hoitoa. Se korvaa myös sairaudesta tai vammaisuudesta aiheutuvia erityiskustannuksia.

Tukea maksetaan 65 vuotta täyttäneelle tai alle 65-vuotialle, joka saa työkyvyttömyyseläkettä, kuntoutustukea tai yksilöllistä varhaiseläkettä.

Hoitotukeen ovat oikeutettuja ne henkilöt, joiden toimintakyky on heikentynyt, tai jotka muusta syystä tarvitsevat toiselta ohjausta tai apua. Toimintakyvyllä tarkoitetaan jokapäiväisen elämäntaitoja kuten pukemista, syömistä tai peseytymistä.

Eläkettä saavan hoitotuki on porrastettu hakijan avuntarpeen, ohjauksen tai valvonnan tarpeen perusteella.

Hoitotuen määrät vuonna 2023:

  • perushoitotuki 78,72 e/kk
  • korotettu hoitotuki 171,49 e/kk.
  • ylin hoitotuki 362,62 e/kk.

(Tarkista tukien määrät Kelan sivuilta)

Hoitotuki myönnetään joko toistaiseksi tai määräajaksi. Hoitotuki ei estä omaishoidon tuen saamista. Hoitotukea on maksettu vuoden 2010 alusta myös niille, joiden hoitojakso julkisessa hoitolaitoksessa kestää yli kolme kuukautta.

Hakeminen

  • hakulomake Kelan toimistosta tai verkkosivuilta
  • tuore lääkärinlausunto
  • hakemukseen voidaan liittää myös esimerkiksi sosiaaliviranomaisten tai kotisairaanhoidon selvitys avuntarpeesta, palveluista sekä erityiskustannuksista.

Hoitotuki perustuu kansaneläkelakiin 30a-30b § (So 101) ja kansaneläkeasetukseen 45-46 § (So 102).

Lisätietoa