Liikkumisen tuki

Jos henkilöllä on kohtuuttoman paljon vaikeuksia käyttää joukkoliikennettä, on hänellä subjektiivinen oikeus saada kuljetuspalveluja. Sen lisäksi hänellä on tarvittaessa oikeus myös saattajaan. Kuljetuspalveluja ja saattajapalvelua hän voi käyttää työ-, opiskelu- ja vapaa-ajan matkoilla.

Tukiliiton sivuilla on kattava osio liikkumisen tuesta.

Autoiluun liittyvät tuet

Vakiomallisen auton muutostyöt

Korvausta voidaan myöntää vakiomallisen auton muutostöihin, kuten kääntyvään istuimeen, pyörätuolin nostolaitteeseen ja ohjaustehostimeen. Muutostyöt korvataan täysimääräisenä. Harkinnanvaraisesti voidaan myöntää myös avustusta auton käyttöä helpottavien laitteiden asentamiseen.

Auton muutostyöt perustuvat lakiin vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista sekä asetukseen vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 17 §.

Liikkumisesteisen pysäköintitunnus

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom voi myöntää tieliikennelain mukaan liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen (entisen vammaisen pysäköintiluvan) vaikeasti liikkumisesteiselle henkilölle tai vaikeasti liikkumisesteisen henkilön kuljettamiseen, mikäli liikkumisesteisellä henkilöllä on näkövamma tai liikuntavamma.

Liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen myöntämisen taustalla tulee olla vähintään liikuntakyvyn osalta haittaluokka 11, ja liikuntavamman merkitystä arvioidaan myös itsenäisen kävelyn perusteella. Näkövamman osalta näöntarkkuus voi olla paremmassa silmässä enintään 0,1 ja taustalla tulee olla vähintään näkökyvyn osalta haittaluokka 17.

Traficom voi myöntää vammaiselle henkilölle liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen vaikeasti liikkumisesteiselle henkilölle tai vaikeasti liikkumisesteisen henkilön kuljettamiseen, mikäli liikkumisesteisellä henkilöllä on näkövamma tai liikuntavamma. Tunnuksen saamisen edellytysten täyttymisen arvioinnin tekee lääkäri.

  • Liikkumisesteisen pysäköintitunnuksesta vastaa Liikenne ja viestintävirasto Traficom. Katso sivun lopusta linkki pysäköintiluvan hakemiseen.

Pysäköintilupa perustuu tieliikennelakiin 190 § ja tieliikenneasetukseen 53 §.

Avustus auton hankintaan

Auto voi olla hyvin tarpeellinen vammaiselle henkilölle, jos hän ei pysty käyttämään julkisia kulkuneuvoja ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kun perheessä on vaikea- tai monivammainen lapsi, voi auto olla tarpeellinen, jos lapsi ei pysty kulkemaan muun perheen mukana julkisissa kulkuneuvoissa. Auton hankinta-avustus on korkeintaan puolet auton hankinnasta aiheutuvista todellisista kuluista. Vähennyksenä otetaan huomioon mahdollinen autoveronpalautus.

Perustuu lakiin vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista sekä asetukseen vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 17 §.

Ajoneuvoveron vapautus

Rekisterissä olevista ajoneuvoista maksetaan ajoneuvoveroa. Ajoneuvoveron perusverosta voi saada vapautuksen henkilö,

  • jolle on myönnetty vammaisen pysäköintilupa
  • joka kuljettaa vammaista, jolle on myönnetty vammaisen pysäköintilupa
  • jolle on myönnetty autoveron palautus autoverolain (1482/1994) 51 §:n perusteella tai saman lain 50 §:ssä tarkoitettu vapautus oman tai perheenjäsenen sairauden, vian tai vamman aiheuttaman haitan vuoksi.

Vapautus ajoneuvoveron perusverosta vammaisuuden perusteella perustuu lakiin ajoneuvoverosta 9 §.

Autoveronpalautus ja -huojennus

Vammainen henkilö voi saada joko kokonaan tai osittain autoveron takaisin omaan käyttöönsä tulevasta autosta, joka ensirekisteröidään Suomessa hakijan omistukseen.