Sairauspäiväraha

Kehitysvammaiset ihmiset, jotka saavat työkyvyttömyyseläkettä, eivät voi saada sairauspäivärahaa. Sairauspäivärahaa maksetaan kuitenkin kehitysvammaisille henkilöille, jotka ovat jättäneet eläkkeen lepäämään.

Sairauspäivärahaa maksetaan 16-67-vuotiaalle, joka ei sairauden takia pysty tekemään työtä. Päivärahan tarkoituksena on korvata ansionmenetys. Sen määrä riippuu verotettujen työtulojen määrästä.

Hakeminen

  • hakukaavake Kelan toimistosta tai verkkosivuilta
  • liitteeksi lääkärin tai terveydenhoitajan todistus

Päivärahan maksaminen perustuu sairausvakuutuslakiin (So 111).

Lisätietoa