Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on taloudellista tukea. Jokaisella on oikeus saada toimeentulotukea, jos hän on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan tai muiden etuuksien avulla.

Toimeentulotukea myönnetään hakemuksen perusteella, harkinnanvaraisesti tarveharkintaisena etuutena. Toimeentulotuki on tarkoitettu viimesijaiseksi ja väliaikaiseksi taloudelliseksi etuudeksi.

Myös kehitysvammaisilla henkilöillä on oikeus saada tarvittaessa toimeentulotukea.

Toimeentulotuen myöntäminen siirtyi kunnilta Kelan tehtäväksi 1.1.2017. Muutoksen myötä Kela vastaa perustoimeentulotuen myöntämisestä, mutta täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea myöntää hyvinvointialue.

Toimeentulotuen määrään vaikuttavat henkilön tai perheenjäsenten käytettävissä olevat tulot ja varat. Perusosaan lasketaan esimerkiksi ravintomenot, vaatemenot, vähäiset terveydenhuoltomenot, henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta aiheutuvat menot sekä paikallisliikenteen käytöstä ja puhelimen käytöstä aiheutuvat menot.

Lisäosalla katetaan tarpeen mukaan muut kuin perusosaan sisältyvät asumis- ja terveydenhuoltomenot ja muut henkilön tai perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat menot. Näitä voivat olla esimerkiksi sairauskulut ja lääkärin määräämistä lääkkeistä syntyneet kulut.

Lisätietoa