Vammaistuki lapselle ja aikuiselle

Alle 16-vuotiaan vammaistuki

Tuen tavoitteena on tukea vammaisen tai sairaan lapsen päivittäistä elämää.

Lapsi voi saada vammaistukea jos hän tarvitsee

  • säännöllistä hoitoa
  • huolenpitoa
  • kuntoutusta.

Tuen saannin edellytyksenä on, että hoito tai huolenpito on tavanomaista suurempaa ja pitempiaikaista (yli 6 kk kestävää). Tuki myönnetään usein määräajaksi.

Tuki on porrastettu kolmetasoiseksi. Maksettavan tuen määrä riippuu lapsen hoidon, huolenpidon ja kuntoutuksen tarpeesta. Katso tarkemmat tiedot Kelan sivuilta:

16 vuotta täyttäneen vammaistuki

Tuen tarkoituksena on tukea yli 16-vuotiaan vammaisen tai pitkäaikaisesti sairaan henkilön jokapäiväistä elämää, työtä tai opiskelua.

Henkilöllä voi olla oikeus vammaistukeen, jos hänen toimintakykynsä on vamman tai sairauden vuoksi heikentynyt vähintään vuoden ajan.

Toimintakyyvn heikkenemisellä tarkoitetaan sitä, että henkilöllä on vaikeuksia huolehtia itsestään tai selviytyä arjen toiminnoista. Toimintakyvyn heikkenemisellä ei tarkoiteta työkyvyn heikkenemistä.

Vammaistuki on porrastettu kolmeen luokkaan vamman haitan, henkilön avun sekä ohjauksen ja valvonnan tarpeen mukaan. Tuen tason määrittelyssä otetaan aina huomioon hakijan kokonaistilanne. Katso tarkemmat tiedot Kelan sivuilta:

Lisätietoa 

Laki vammaisetuuksista (Laki vammaisetuuksista 11.5.2007/570, www.finlex.fi)