Vammaistuki lapselle ja aikuiselle

Alle 16 -vuotiaan vammaistuki

Tuen tavoitteena on tukea vammaisen- tai sairaan lapsen päivittäistä elämää.

Lapsi voi saada vammaistukea jos hän tarvitsee

  • säännöllistä hoitoa
  • huolenpitoa
  • kuntoutusta

Tuen saannin edellytyksenä on, että hoito tai huolenpito on tavanomaista suurempaa ja pitempiaikaista (yli 6kk kestävää).  Tuki myönnetään usein määräajaksi.

Tuki on porrastettu kolmetasoiseksi. Maksettavan tuen määrä riippuu lapsen hoidon, huolenpidon ja kuntoutuksen tarpeesta.
Katso Kelan sivuilta tarkemmat tiedot.

Alle 16 -vuotta täyttäneen vammaistuki
Kuka lapsi voi saada vammaistukea?
Vammaistuen määrä ja maksaminen alle 16 -vuotiaalle
Vammaistuen hakuohjeet
(Kela)

16 vuotta täyttäneen vammaistuki

Tuen tarkoituksena on tukea yli 16 -vuotiaan vammaisen tai pitkäaikaisesti sairaan henkilön jokapäiväistä elämää, työtä tai opiskelua.

Henkilöllä voi olla oikeus vammaistukeen, jos hänen toimintakykynsä on vamman tai sairauden vuoksi heikentynyt vähintään 1 vuoden ajan.

Toimintakyyvn heikkenemisellä tarkoitetaan sitä, että henkilöllä on vaikeuksia huolehtia itsestään tai selviytyä arjen toiminnoista. Toimintakyvyn heikkenemiselle ei tarkoiteta työkyvyn heikkenemistä.

Vammaistuki on porrastettu kolmeen luokkaan vamman haitan, henkilön avun sekä ohjauksen ja valvonnan tarpeen mukaan. Tuen tason määrittelyssä otetaan aina huomioon hakijan kokonaistilanne. (Kela 2018.)
Katso Kelan sivuilta tarkemmat tiedot:

16 vuotta täyttäneen vammaistuki
Kuka yli 16 -vuotias voi saada vammaistukea?
Vammaistuen määrä ja maksaminen
Vammaistuen hakuohjeet 16 vuotta täyttäneelle
(Kela)

Lisätietoa 

Vammaistukea säätelevää lainsäädäntöä:

Laki vammaisetuuksista (Laki vammaisetuuksista 11.5.2007/570 www.finlex.fi)