Työttömyysturva

Yleensä kehitysvammaiset ihmiset eivät kuulu työttömyysturvan piiriin, koska he saavat kuntoutusrahaa tai työkyvyttömyyseläkettä ja mahdollisesti muita etuuksia, jos eivät pysty elättämään itseään työnteolla. Kun henkilö jää työttömäksi tai kun opinnot päättyvät eikä hänellä ole työpaikkaa, on hyvä heti ilmoittautua työnhakijaksi TE-toimistoon.

  • Omavastuuajalta ei makseta työttömyysturvaa, ja se alkaa yleensä juosta työvoimatoimistoon ilmoittautumisesta.
  • Myös yrittäjillä on eräin ehdoin oikeus ansio- tai peruspäivärahaan ja koulutustukeen.

Työttömyysturvaan kuuluu

  • työttömyyspäiväraha (perus- tai ansiopäiväraha) niille, jotka täyttävät työssäoloehdon työttömäksi jäädessään
  • työmarkkinatuki niille, joilla ei ole oikeutta päivärahaan.

Lisäksi voidaan maksaa palkkaturvaa työntekijälle, jolla on palkkasaatavia työnantajan konkurssin takia.

Erorahaa voidaan maksaa työntekijöille, jotka menettävät työpaikkansa tuotannollisista tai taloudellisista syistä.

Työttömyysturva perustuu työttömyysturvalakiin (Ty 126).

Lisätietoa