Veronmaksukyvyn alentumisvähennys

Mikäli henkilön veronmaksukyky hänen ja hänen perheensä käytettävissä olevat tulot ja varallisuus huomioon ottaen on erityisestä syystä alentunut, voidaan hänelle myöntää erillinen veronmaksukyvyn alentumisvähennys. Vähennys on harkinnanvarainen.

Vähennyksen enimmäismäärä on 1400 euroa vuosituloista.

Veronmaksukyky harkitaan aina yksilöllisesti ja perhekohtaisesti. Perheeseen lasketaan kuuluvaksi vanhemmat ja alaikäiset lapset. Myöntämiseen vaikuttavat verovelvollisen ja hänen perheensä tulot ja varallisuus. Myöntäminen edellyttää aina erityisen syyn, esim. sairaus, vammaisuus, elatusvelvollisuus tai työttömyys, olemassaoloa.

Pelkästään suurten sairauskulujen perusteella myönnettävän veronmaksukyvyn alentumisvähennyksen edellytyksenä on lisäksi, että verovelvollisen ja hänen perheenjäsentensä sairauskulujen määrä on vähintään 700 euroa ja samalla vähintään kymmenen prosenttia verovelvollisen puhtaiden pääoma- ja ansiotulojen yhteismäärästä. Myöntämiseen vaikuttavat tässäkin tapauksessa verovelvollisen ja hänen perheensä käytettävissä olevat tulot ja varallisuus.

Lisätietoa