Haku

Hakutulokset: downin oireyhtymä (166 artikkelia)

 1. Keskenmenoriski mietityttää

  Hei,

  Kysymykseesi ei ole selvää kyllä tai ei -vastausta. Kyseessä on tavallaan kaksi eri asiaa. Ultraäänitutkimuksilla tai verikokeilla seulotaan asioita eli pyritään tiettyjen markkereiden avulla löytämään sovittua riskiä suuremmassa riskissä olevat tapaukset. Toisin sanoen kaikki poikkeavuudet eivät löydy ja toisaalta kohonneen riskin tuloksen voi saada osa täysin normaaleista raskauksista.

  Lapsivedestä tutkitaan kromosomit eli vastauksena on joko normaali löydös tai poikkeava löydös ja lisäksi se, millä lailla löydös on poikkeava.

 2. Vauvakuume 44-vuotiaalla

  Hei 44-vuotias vauvakuumeessa,

 3. Nestekysta

  Hyvä Kysyjä,

  "Nestekysta päässä" on epätarkka ilmaisu, josta ei voi päätellä, mitä vauvanne päästä on löytynyt. Spekuloida voisi loputtomiin. Siksi kerron vain tavallisimmasta nestekystasta eli verisuonipunoskystasta eli plexus chorioideus -kystasta.

 4. trisomiat, päihteiden vaikutus anomalioihin

  Hei,

  Downin syndrooma, eli trisomia 21 ei ole perinnöllinen, vaan kyseessä on satunnainen sukusolun, tavallisesti munasolun, kehityshäiriö. Nämä kehityshäiriöt lisääntyvät äidin iän myötä. Äidin ikä kasvattaa trisomia 21:n riskiä. Kolmikymmenvuotiaalla riski ei ole suuri, noin 1:1000.

  Muutamalla prosentilla lapsista, joilla on Downin syndrooma, kolmas kromosomi numero 21 on kiinnittyneenä toiseen kromosomiin, tavallisimmin numeroon 14. Näissä perheissä oireyhtymä voi uusiutua helpommin.

 5. Kehitysvammaisuuden diagnostiikka

  Kehitysvammaisuus voi aiheutua eri syistä. Tunnetuista syistä geneettiset syyt eli perimän virheet muodostavat suurimman joukon ja kattavat noin 30-50 % kehitysvammaisuudesta.

  Myös äidin raskaudenaikaiset infektiot, krooniset sairaudet, äidin altistuminen alkoholille tai lääkkeille tai vaikea synnytyksen aikainen hapenpuute voivat johtaa lapsen vammautumiseen.

  Lisäksi tiedetään, että pian syntymän jälkeen sairastettu vaikea infektio tai keskushermoston muu vaurioituminen voi johtaa kehitysvammaisuuteen.

 6. Golf-pallot

  Mikä on golf-pallo sikiön sydämessä?

  Sikiön sydämen sisäiset pienet kaikutiivistymät (intracardial echogenic focus) on seulontaultraääni- eli kaikukuvaustutkimuksessa melko yleinen löydös. Niitä näkyy keskimäärin noin 2-4 prosentissa (1/50-1/25) raskauksia, useammin keskiraskauden ultraäänitutkimuksissa kuin varhaisissa tutkimuksissa.

 7. Voiko olla kehitysvamma?

  Kehitysvammaisuudesta ei näillä perusteilla kannata puhua. Eiköhän kyse ole jostakin muusta ja kapea-alaisemmasta kehityksen mutkapaikasta, johon tarvitaan täsmätukea.

 8. Sisaren ongelmakäytös

  Kyllähän tämä kuulostaa siltä, että teillä on täysi syy olla huolissanne sisarenne voinnista. Kuvailemanne käytös ei todellakaan ole enää normaalia eikä se selity ainakaan sillä, että sisarenne on kehitysvammainen.

 9. Puheterapian aloittaminen

  Yksi syy saattaa olla, että puheterapiaa ei kaikilla paikkakunnilla ole riittävästi tarjolla. Puheterapian aloittamisikään voi olla muitakin syitä. Voi esimerkiksi olla, että odotellaan puheen ilmaantumista. Ihmisten, joilla on Downin oireyhtymä, varhainen tukeminen olisi kuitenkin hyvin tärkeää. Yksivuotiaan puhetta ei kuitenkaan kuntouteta siten, että terapeutti ja yksivuotias istuvat treenaamassa, vaan kysymys on kokonaisvaltaisemmin kommunikoinnin perusvalmiuksen tukemisesta ja esimerkiksi lähi-ihmisten ohjaamisesta käyttämään lapsen kanssa puheen rinnalla tukiviittomia ja kuvia.

 10. Terveydenhuolto

  Perusterveydenhuoltoon liittyvissä kysymyksissä kehitysvammaiset henkilöt käyttävät ensisijaisesti yleisiä terveyspalveluja.

  Suurelle osalle kehitysvammaisista ihmisistä perusterveydenhuollon palvelut ovat riittäviä, kunhan henkilö saa tarvittaessa palveluiden käyttöön tukea. Tärkeää on myös luoda pitkäjänteinen lääkäri-potilassuhde.

 11. Vammaisuusaste ja lisävammat

  Lähdettäessä selvittämään tätä kysymystä, on käsiteltävä seuraavia määritelmiä: psykologien testit perustuvat tehtäviin, joista terveet lapset selviävät kussakin iässä. Täten saadaan selvitettyä kehitysikä. Esimerkiksi, jos 6-vuotias lapsi osaa tehdä keskimääräisen 6-vuotiaan tehtävät, on hänen kehitysikänsä 6 vuotta. On sovittu, että hänen kehitystasonsa, eli älykkyysosamääränsä saadaan jakamalla kehitysikä lapsen biologisella iällä: 6/6=1. Kun tämä sopimuksen mukaan kerrotaan sadalla, tulee älykkyysosamääräksi 100, eli normaali.

 12. Sikiöllä vaikea kromosomipoikkeama

  Olin kahden terveen pojan äiti, nuorempi alle vuoden vanha ja vanhempikin vasta kolmivuotias. Kolmatta odotimme vailla huolen häivää. Kaksi edellistä raskautta olivat sujuneet normaalisti; en voinut kuvitella, että nyt olisi toisin.

  Sikiötutkimukset

  Ultrassa näkyi niskaturvotusta himpun verran yli normaalin, noin 3,1 mm, sekä vauvan vatsan kohdalla tummentuma. Parin viikon päästä uusi ultra, jossa tummentumaa veikattiin kystaksi jossain vauvan virtsarakon seutuvilla. Sain lähetteen Tampereelle istukkatutkimukseen.

 13. Niskaturvotusmittaus

  Alkuraskauden ultraäänitutkimuksessa voidaan mitata sikiön niskaturvotusta, tätä sanotaan niskaturvotusseulonnaksi. Lähes kaikilla sikiöillä esiintyy niskan alueella muutaman millimetrin paksuinen ihonalainen turvotus. Sen suurentuminen lisää tilastollisesti sikiön kromosomipoikkeavuuden riskiä meneillään olevassa raskaudessa.

 14. Huonot munasolut

  Hyvä kysyjä,

 15. Ylipaino ja lihavuus

  • Taipumus ylipainoon voi johtua monista syistä; elämäntavoista, ympäristöstä, perimästä ja jopa suolistomikrobien koostumuksesta. Suurin selittävä tekijä yleensä on ruokailu- ja liikuntatottumukset.
  • Painon tai painoindeksin mittaaminen ei anna luotettavaa kuvaa ravitsemustilasta. Paino ei kerro kehon rasva- ja lihaskudoksen keskinäistä suhdetta tai anna kuvaa turvotuksen määrästä. Siksi on käytettävä esimerkiksi erilaisia ympärysmittoja tai digitaalisia kehonkoostumuksen mittareita.

 16. Saga tähtää korkealle

  Sagan Hännisen kisanuttura on tiukka ja katse määrätietoinen. Kolmetoistavuotiaan voimistelijatyttösen tähtäin on suunnattu Special Olympicsiin, mutta ennen sitä on haettava kokemusta pienemmissä kisoissa.

  Saga Hänninen on 13-vuotias innokas voimistelijatyttö, joka tietää mitä tahtoo. Hän aloittaa valmentajansa Mari Mieskosen johdolla lämmittelyn, johon kuuluu hyppynarulla hyppäämistä, nilkkojen treenausta ja venyttelyä. Kun lihakset on saatu lämpimäksi, harjoitus jatkuu välinetekniikkaa ja kilpailuohjelmaa läpi käymällä.

 17. Lääketieteellinen näkökulma

  Kehitysvamma ei ole sairaus

  Kehitysvamma ei ole sairaus vaan se on oire tai oirekokonaisuus. Lääketieteellisen näkökulman mukaan kehitysvamma on oire aivojen toiminnan häiriöstä, joka on tullut ennen aikuisikää.

 18. Ikääntyminen ja psyykkinen terveys

  Ikääntyminen on elämän tärkeä vaihe

  Kehittyneissä yhteiskunnissa suurimmalla osalla aikuisikään ehtineistä kehitysvammaisista on edessään lähes yhtä pitkä elinikä ja samankaltainen ikääntymisen prosessi kuin muullakin väestöllä. Vaikka asteittaista heikkenemistä ilmeneekin joillakin toimintojen alueilla, se ei estä aktiivista osallistumista ja hyvää elämänlaatua.

 19. Letkuravitsemus

  Letkuravitsemus tarkoittaa sitä, että ravitsemus toteutetaan vatsanpeitteiden läpi mahalaukkuun (PEG) tai harvemmin ohutsuoleen (PEJ).

  Väliaikainen nenämahaletkun kautta toteutettava ravitsemus on myös yksi letkuravitsemuksen muoto.

 20. Sanasto

  A

  ABO-veriryhmä on veriryhmäjärjestelmä, jonka mukaan ihmiset kuuluvat punasolujen pinta-antigeenien perusteella joko veriryhmään A, B, AB tai O. Lisätietoa veriryhmistä mm. Punaisen Ristin veripalvelusta (www.veripalvelu.fi).

  AFP eli alfafetoproteiini on sikiöperäinen valkuaisaine. Tutkimalla sen esiintymistä äidin veressä tai lapsivedessä voidaan saada viitteitä mahdollisista sikiön kehityshäiriöistä.