FAS ja kehitysvamma

Sikiön alkoholialtistus voi aiheuttaa monenkirjavia kognitiivisia ja neuropsykiatrisia ongelmia.

Vain osa FAS-henkilöistä täyttää kehitysvammaisuuden kriteerit, mutta heillä on silti ongelmia elämässään, jotka ovat vaikeusasteeltaan hyvin verrannollisia kehitysvammaisten henkilöiden ongelmiin.

FAS-henkilöiden koko kirjolle ominaisia piirteitä ovat:

  • Vaikeus ennakoida ja suunnitella omaa toimintaansa.
  • Vaihtaa keskittymisen kohdetta.
  • Suorittaa tehtäviä loppuun.

Alkoholialtisteisiin raskauksiin liittyy suurentunut keskosuuden riski. Tämän vuoksi myös lapsella on suurempi CP-vammaisuuden sekä epilepsiaan sairastumisen riski. Kun FAS-henkilö on vaikea-asteisesti kehitysvammainen, hänellä on usein myös liitännäisoireina epilepsia sekä CP-vamma. 

Lisätietoa 

Lähde:

Arvio, Aaltonen & Lähdetie. Kehitysvammainen potilaana (2022) Duodecim