Kokemuksia positiivisesta riskiarvioinnista

Positiivista riskiarvioinnin mallia kehitettiin ja kokeiltiin Kehitysvammaliiton RATTI-hankkeessa (Ratkaisuja haastaviin tilanteisiin kehitysvammaisten yksilöllisessä asumisessa) vuosina 2009-2011. Mallin pilotoinnista vastasivat hankkeen yhteistyökumppanit eri puolilta Suomea.

"Asiakkaalle on tärkeää, että hän saa ja voi tehdä elämässään samoja asioita kuin muutkin."

"Materiaalista oli apua asioissa eteenpäin pääsemisessä. Puhuimme riskien sijaan mahdollisuuksien maksimoinnista - asiakkaan toiveesta. Hän piti riski-sanaa ikävänä."

"Huolten avoimesti puheeksi ottaminen toimi. Se toi kaikki asianosaiset tilanteeseen, jossa oli myös mietittävä keinot asiassa eteenpäin pääsemiseksi sen sijaan, että olisi tyydytty vain toteamaan, että ei tämä nyt ole mahdollista eikä taida onnistua."

"Lähiverkosto sitoutui. Prosessi toi kaikille yhteisen tavoitteen. Mallin kokeilun kautta asioista oli helpompi puhua avoimesti, asiallisesti ja ratkaisuja etsien. Mahdollisti vaikeista asioista puhumisen myönteisessä sävyssä."

"Prosessin aikana ihmisestä itsestään kävi ilmi paljon uutta ja hyödyllistä tietoa. Myös ymmärrys häntä kohtaan lisääntyi."