Millainen riskienhallintastrategia?

Kun pohditaan, millaisin keinoin tunnistettuja riskejä yritetään hallita, voidaan apuna käyttää esimerkiksi oheista riskienhallintastrategian valinta -kaaviota.

Riskienhallintastrategian valinta