Riskiarviointilomake

Positiivista riskiarviointia tehtäessä apuna voi käyttää esimerkiksi lomakemuotoista keskustelurunkoa. Tärkeää on, että käyty keskustelu ja sovitut asiat kirjataan ylös, jotta niihin voidaan tarvittaessa palata myöhemmin.

Riskiarviointilomake (doc)

Esimerkkejä riskiarviointilomakkeen hyödyntämisestä

Antin esimerkissä positiivisen riskiarvioinnin lomaketta on hyödynnetty tilanteessa, jossa henkilö haluaa ryhtyä käymään itsenäisesti kaupassa, harjoitella ostosten tekemistä ja maksamista.

Pekan esimerkissä ryhmäkodissa asuva henkilö haluaa lähteä viettämään viikonloppua ystävänsä luokse.

Riston esimerkissä vaikeasti vammaisen henkilön kokemusmaailmaa halutaan lähteä laajentamaan tarjoamalla henkilölle mahdollisuus bussiajeluun.