Riskien vakavuuden ja todennäköisyyksien arviointi

Kuinka vakavia tunnistamamme riskit ovat? Kuinka todennäköisesti ne toteutuvat?

Riskiluokitus

Kun mahdollisia riskejä on tunnistettu, on tärkeää pohtia, kuinka vakavia nämä riskit ovat. Vakavimmillaan riskin toteutuminen voi aiheuttaa hengenvaaran joko henkilölle itselleen tai jollekin muulle. Lievimmillään riskin toteutumisesta voi seurata vaikkapa hieman ylimääräistä rahanmenoa tai mielipahaa jollekulle.

Olennaista on pohtia, voiko riskin toteutumisesta aiheutua aitoa vaaraa joko henkilölle itselleen tai jollekin muulle. Tunnistettuja riskejä punnitaan myös suhteessa siihen, kuinka todennäköisenä niiden toteutumista voidaan pitää. Tässä kohdin voidaan tukeutua esimerkiksi aikaisempiin kokemuksiin vastaavista tilanteista.