Arviointi ja seuranta

Asumisverkoston kehittämisen työryhmä vastaa myös asuntoverkoston yhteiskehittämisen seurannasta ja arvioinnista. Säännöllinen seuranta auttaa täsmentämään suunnitelmia, havaitsemaan muutostarpeita ja ennakoimaan riskejä.

Työryhmän arviointiin ja seurantaan liittyvät tehtävät

  • seurantasuunnitelman laatiminen ja seurannan vastuuhenkilön nimeäminen,
  • konkreettisten tavoitteiden asettaminen, esimerkiksi: Alueelle X suunnitellaan asuntoverkosto 35 asukkaalle. Heistä 20 haluaa asua yksin, 5 toisen henkilön kanssa ja 10 yhteisössä. Asuntoverkostoon suunnitellaan 3 uutta palvelutuotetta asumisen tukemiseen,
  • päätösten tekeminen siitä, mitä seurantatietoja kerätään ja tietojen kerääminen,
  • palauteen kerääminen suunnitteluun osallistuneilta tahoilta, kuten työpajojen osallistujilta,
  • toiminnan arviointi kerättyjen tietojen ja saadun palautteen perusteella,
  • suunnitelmien ja toiminnan muuttaminen tarpeen mukaan.