Asukkaiden tarpeiden selvittäminen

Asuntoverkoston yhteiskehittämisen toisessa vaiheessa kartoitetaan, millaisia asumiseen, vapaa-aikaan ja työhön liittyviä tarpeita ja toiveita asuntoverkoston tulevilla asukkailla on. Niitä selvitetään yhteiskehittämisen työpajoissa.

Työpajan käynnistyessä osallistujille kerrotaan työpajan tarkoituksesta ja työskentelytavoista. Sen jälkeen osallistujat jaetaan 4-6 hengen ryhmiin niin, että jokaisessa ryhmässä on tulevia asukkaita.

Tulevien asukkaiden toiveiden pohtiminen aloitetaan tutuista aiheista. Aluksi mietitään esimerkiksi sitä, mikä asukkaiden nykyisissä kodeissa on hyvää.

Apukysymyksiä tulevien asukkaiden tarpeiden selvittämiseen

  • Millainen unelmiesi koti on?
  • Onko unelmiesi koti kerrostalossa, omakotitalossa vai rivitalossa?
  • Missä unelmiesi koti sijaitsee?
  • Kenen kanssa haluaisit asua?
  • Mitä haluaisit tehdä vapaa-ajalla?
  • Missä haluaisit viettää vapaa aikaa?
  • Keiden kanssa haluaisit viettää vapaa-aikaa?
  • Millaista työtä haluaisit tehdä?
  • Missä haluaisit käydä töissä?

Toisilla asumiseen liittyvät toiveet ovat selkeitä kun taas toiset tarvitsevat tukea niiden jäsentämiseen. Toiveita voi jäsentää ja konkretisoida eri menetelmillä. Yksi tapa on leikata lehdistä unelmien kotiin liittyviä kuvia ja liimata kuvat paperille. Unelmien kodin pohjapiirroksen voi piirtää paperille tai tietokoneelle.

Työpajan lopuksi pienryhmät esittelevät toiveet kaikille työpajan osallistujille.

Lue myös: Kehitysvammaisten ihmisten asumisen toiveita

Lisätietoa 

 Englanninkielistä materiaalia