Asuntoverkoston suunnittelu ja toteutus

Asuntoverkoston yhteiskehittämisen viimeisessä vaiheessa suunnitellaan asuntoverkosto työryhmän valitsemalle asuinalueelle. Suunnittelun lähtökohtana ovat tulevien asukkaiden asumiseen liittyvät toiveet ja tarpeet, asuinalueen tarjonta sekä työpajoissa ideoidut asumisratkaisut.

Tässä vaiheessa selvitetään, millaisia palveluja verkoston tulevat asukkaat tarvitsevat, arvioidaan palvelutuotannon kustannuksia ja kuvataan asuntoverkoston käytännön toteutus.

Asuntoverkoston suunnittelussa on kolme vaihetta:

  1. asuntoverkoston palvelutuotannon suunnittelu
  2. palvelutuotannon kustannusten arviointi
  3. asuntoverkoston kuvaaminen.
Lisätietoa