Elämäntarinan kartta

Elämäntarinan kartan avulla on tarkoitus tehdä näkyväksi henkilön menneisyyttä. Työskentelyn tukena toimivat erityisen hyvin esimerkiksi vuosien varrelta otetut valokuvat.

Joskus henkilön menneisyys voi olla yllätys muille, ja usein se auttaa ymmärtämään nykyistä tilannetta paremmin. Elämäntarinassa tulee ilmi myönteisiä asioita ja tapahtumia, mutta on tärkeää tietää myös henkilön kokemista menetyksistä tai siitä, millaista elämä on vuosien varrella ollut. Onko se ollut tapahtumarikasta vai rauhallisempaa? Onko ihmisen elämässä ollut paljon muutoksia? Millaisia mahdolliset muutokset ovat olleet? Mitä elämänsä ajanjaksoa ihminen muistelee lämmöllä?

On pohdittava, millaisia asioita ja tuntemuksia työskentely voi nostaa pintaan ja miten ihmistä voidaan tarvittaessa auttaa asioiden käsittelyssä. Joissain kohdin on huolella mietittävä myös sitä, millaisia asioita kannattaa lähteä työstämään ja onko joitakin sellaisia asioita, joiden on parempi antaa vain olla.