Palvelujen ja tuen kartta

Palvelujen ja tuen kartan aiheena on henkilön tarvitsema tuki ja ennen kaikkea henkilön omat ajatukset aiheesta. Mitä apua ja tukea henkilö tarvitsee ja haluaa muilta elääkseen haluamaansa elämää ja saavuttaakseen unelmiaan ja toiveitaan?

Olennaista on tehdä näkyväksi henkilön omia ajatuksia. Missä asioissa hän tarvitsee apua ja tukea? Millaista apua hän tarvitsee näissä asioissa? Millaisia ajatuksia henkilöllä itsellään on siitä, miten hän haluaa muiden ihmisten häntä asioissa auttavan? Millaisia ajatuksia muilla henkilön elämässä mukana olevilla ihmisillä on?