Sosiaalisten suhteiden kartta

Sosiaaliset suhteet ovat elämänlaadun kannalta erittäin merkittävä asia. Monien kehitysvammaisten henkilöiden kohdalla sosiaaliset suhteet saattavat kuitenkin olla hyvin vähäisiä. Päivät saattavat kulua pääosin toisten kehitysvammaisten henkilöiden, kuten asukas- ja työtovereiden kanssa, ja henkilökohtaiset kontaktit voivat jäädä vähäisemmiksi.

Kartassa kuvataan henkilön suhteita muihin ihmisiin (sukulaiset, kaverit, ystävät, ammatti-ihmiset jne.). Henkilö itse kuvailee suhteitaan muihin ihmisiin. Millainen kuva henkilön ihmissuhteista muodostuu? Keitä ihmisiä henkilön elämässä on? Missä määrin nämä ihmiset ovat henkilön elämässä jonkin työroolin kautta? Minkä verran henkilöllä on luontaisia ihmissuhdeverkostoja? Mitä henkilö itse ajattelee ihmissuhteistaan?

Karttaan kirjataan myös, jos henkilöllä on mielessään sellaisia ihmisiä, joita hän haluaisi tavata mutta ei syystä tai toisesta tapaa. Etsitään ratkaisuja siihen, millä tavalla tapaamiset voisivat tulla mahdollisiksi tai millä tavalla yhteydenpitoa voisi muulla tavoin lisätä.