Kartta paikoista, joissa käyn

On tärkeää tietää, miten ja missä henkilö viettää aikaansa. Tässä kartassa kuvataan niitä paikkoja, joissa henkilöllä on tapana käydä. Kartasta saadaan käsitystä siitä, millainen henkilön elinpiiri on.

Karttaan kuvataan myös niitä paikkoja, joissa henkilö ei ehkä käy mutta haluaisi käydä sekä paikkoja, joissa henkilö ehkä jo käy mutta haluaisi käydä nykyistä useammin.

Tärkeää on myös saada tietää, käykö henkilö mahdollisesti paikoissa, joissa hän ei haluaisi käydä. Miksi hän ei halua käydä ko. paikoissa? Ovatko ne paikkoja, joissa henkilö kuitenkin joutuu käymään? Jos näin on, niin millä tavalla tilanteista voisi tehdä miellyttävämpiä? Millaisia ratkaisuja asioihin voitaisiin löytää?