Opimme tuntemaan henkilön paremmin

Kartta-työskentelystä kertyy usein paljon materiaalia. Jotta materiaali ja matkan varrella kertynyt tieto palvelisi paremmin arjessa, voidaan työskentelystä koostaa tiivistetty yhteenveto. Usein tällaista yhteenvetoa kutsutaan Yhden sivun esittelyksi.

Tarkoituksenmukaista ei ole tehdä kaikkia karttoja kaikkien henkilöiden kanssa tai valita tiettyjä karttateemoja, joita automaattisesti käsitellään esimerkiksi kaikkien asukkaiden kanssa. Työskentelyyn poimitaan ne kartat eli teemat, joita henkilö itse kokee sillä hetkellä elämässään tarpeellisiksi pohtia.

Opimme tuntemaan henkilön paremmin

Tärkeä kartta on Hyviä asioita minusta. Niiden asioiden pohtiminen antaa positiivisen pohjavireen jatkotyöskentelylle ja on usein erittäin voimaannuttava kokemus.

  • Hyviä asioita minusta on sama kuin henkilökuva-kartta. Siinä toiset ihmiset saavat kertoa henkilön hyvistä puolista.
  • Tärkeää minun mielestäni ja Tärkeää minun kannaltani on yksi tapa tarkastella ristiriitatilanteita kehitysvammaisen henkilön kanssa. Näissä tilanteissa on usein kyse siitä, että henkilön tärkeinä pitämät asiat ovat ristiriidassa hänen terveyteensä ja turvallisuuteensa liittyvien näkökulmien kanssa. Henkilö voi esimerkiksi pitää hyvin paljon makeisista, mutta hänellä on diabetes. Tilannetta voidaan ratkoa yhdessä selvittämällä esimerkiksi sitä, mitä henkilö tietää sairaudestaan ja ymmärtääkö hän seuraamukset teoistaan.
  • Minulle tärkeitä asioita voidaan selvittää monien eri karttojen ja teemojen käsittelyn kautta. Usein hyödynnettyjä ovat esimerkiksi sosiaalisten suhteiden ja vapaa-ajan kartat. Yhtä lailla tärkeitä asioita voidaan käsitellä omana karttanaan.
  • Toiveet ja unelmat -kartan avulla saadaan selville, mitä henkilö haluaisi tehdä tulevaisuudessa.