Taitojen ja vahvuuksien kartta

Taitojen ja vahvuuksien karttaan kuvataan asioita, jotka henkilössä ihastuttavat muita. Tarkoituksena on saada näkyviin henkilön taitoja, vahvuuksia ja lahjoja, mutta myös hänen valloittavia luonteenpiirteitään.

Huomio kiinnittyy ongelmista, hidasteista ja haitoista henkilön positiivisiin puoliin, vahvuuksiin ja kykyihin.

Osana tätä työskentelyä pohditaan ja kuvataan myös sitä, miten henkilön kyvyt ja vahvuudet ovat käytössä. Työskentelyn avulla saatetaan löytää uusia asioita, harrastuksia tai tekemistä, missä kykyjä voisi käyttää.

Olisiko henkilöllä joitain sellaisia kykyjä ja vahvuuksia, että hän voisi auttaa jotakuta muuta? Se, että voi itse olla avuksi myös muille, on usein erittäin palkitsevaa.