Toiveiden ja unelmien kartta

Kartta-työskentelyssä unelmointi on keskeisessä roolissa. Henkilöä rohkaistaan kertomaan omista unelmistaan ja toiveistaan.

Ihmisten unelmat ovat erilaisia, henkilökohtaisia, pieniä ja suurempia. Tärkeää on, että kun unelmia ja toiveita saadaan selville, niissä edetään konkreettiseen toimintaan.

Työskentelyn tarkoituksena ei ole toteuttaa kaikkia unelmia sellaisenaan, eikä se välttämättä ole mahdollistakaan. Esimerkiksi lottovoitosta voi unelmoida, mutta sen toteutumiseen ei voi vaikuttaa. Olennaista on kuitenkin olla tyrmäämättä unelmia. Useimpia unelmia voidaan toteuttaa ”pala kerrallaan”, ja etenkin suurempien unelmien kohdalla se on usein ainoa tie.

Toisinaan unelmat ovat pieniä ja helpostikin toteutettavissa. Olennaista on tarttua asioihin ja etsiä keinoja päästä pienin askelin unelmaa kohti. Unelmana voi olla esimerkiksi seurusteleminen julkkiksen kanssa.

Unelmia työstettäessä on tärkeää selventää, mistä unelmassa pohjimmiltaan on kyse. Mistä unelma kertoo, mihin se oikeastaan liittyy? Mitkä unelmaan liittyvät asiat ovat tärkeitä henkilölle? Kun ymmärretään, mistä unelmassa pohjimmiltaan on kyse, voidaan lähteä etsimään askeleita eteenpäin.